Stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ opgericht in 2018

De stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ is eind 2018 opgericht en is er op gericht om het verspillen van voedsel tegen te gaan in Nederland. Het initiatief is onder andere tot stand gekomen door Toine Timmermans. Hij is manager duurzame voedselketens aan de Wageningen Universiteit. In maart 2018 werd door hem al een plan ingevoerd tegen voedselverspilling in Nederland. Daarbij werkte en werkt Timmermans samen met verschillende organisaties in de maatschappij. Natuurorganisaties steunen de inspanningen van Samen tegen voedselverspilling omdat veel grondstoffen van voedsel uit de flora en fauna worden gehaald en dus milieubelastend zijn. Om die reden willen veel milieuorganisaties dat er zorgvuldiger wordt omgegaan met voedingsmiddelen.

Ook steeds meer supermarkten willen de verspilling van voedsel beperken. Het weggooien van voedingsmiddelen is zonde en bovendien ook een kostenpost voor supermarkten. Weggegooid voedsel levert nagenoeg geen geld op. Bovendien is voedsel vaak ook verpakt in milieuonvriendelijk materiaal zoals plastic. Door het weggooien van voedsel wordt dus ook het verpakkingsmateriaal (vaak ongeopend) weggegooid. Daardoor is de verspilling als het ware dubbel. Dat is niet uit te leggen circulaire economie waarin verspilling van grondstoffen zoveel mogelijk tot een minimum moet worden beperkt. De stichting Samen tegen voedselverspilling kan ook rekenen op de steun van de overheid in haar ambities. In 2030 zou de voedselverspilling gehalveerd moeten zijn ten opzichte van de voedselverspilling van 2018.

Voor het behalen van deze ambitie is echter wel samenwerking nodig. In de gehele keten van boer, producent, transport, winkel tot consument moet men zorgvuldiger omgaan met voedsel. Verspilling is ook een kwestie van mentaliteit en inzicht. Als men niet meer voedsel produceert en koopt dan nodig is zal ook de voedselverspilling worden tegengaan. Ook de houdbaarheidsdatum van producten is een belangrijk aspect waarop gelet moet worden. Veel supermarkten zijn hier al mee bezig en prijzen producten die bijna aan het einde van de houdbaarheidsdatum zijn gekomen af.