Stichting VvE Belang: verduurzaming wooncomplexen zorgt voor conflicten in 2019

Verduurzaming is een woord dat regelmatig naar voren komt als men het over de woningmarkt heeft. Woningen moeten energiezuiniger worden. Daarvoor moeten ze worden geïsoleerd en tochtdicht worden gemaakt. Daarnaast zorgt de energietransitie er voor dat ook de energiebronnen moeten worden gewijzigd. Woningen moeten aardgasvrij worden en bijvoorbeeld worden voorzien van waterpompen of waterstofketels. Voor woningeigenaren is er veel te kiezen en dat is lastig. Het wordt helemaal lastig als mensen in groepen beslissingen moeten nemen. Denk hierbij aan verenigingen van eigenaren.

Deze verenigingen bevatten eigenaren van verschillende woongedeelten van een complex. Wanneer een complex moet worden verduurzaamd zullen deze woningeigenaren in de vereniging van eigenaren tot beslissingen moeten komen. Dat blijkt behoorlijk lastig te zijn. Het verduurzamen van een wooncomplex is namelijk ook kostbaar. Dat zorgt er voor dat er onenigheid kan ontstaan waarschuwt Stichting VvE Belang. Deze onenigheid kan een grote remmende factor worden in de besluitvorming. Directeur Kees Oomen van de Stichting VvE Belang heeft tegen de NOS gezegd dat de huidige regels de besluitvorming belemmeren over verduurzaming in een VvE. Als er VvE-leden zijn die hun woningen willen verduurzamen zal daarvoor gestemd moeten worden.

Wanneer er bijvoorbeeld leden van de VvE zonnepanelen willen plaatsen of isolatiemateriaal willen aanbrengen zullen ze de overige leden van de VvE moeten overtuigen. Alleen wanneer een grote meerderheid voor stemt gaan de ontwikkelingen door. Dat zorgt er in de praktijk voor dat veel duurzame ontwikkelingen vertraging oplopen of geheel niet door gaan. Volgens de organisatie komen veel van de plannen in de praktijk niet tot realisatie.