Verduurzaming zorgt voor nog meer werk in de installatiebranche in 2019

De installatiebranche in Nederland heeft het al druk vanwege de woningbouw maar de werkdruk neemt in deze sector nog verder toe vanwege de energietransitie oftewel de verduurzaming van woningen en utiliteit. Woningen hebben in Nederland vaak nog een aardgasgestookte cv-ketel en zijn bovendien vaak niet voorzien van zonnepanelen. Hier moet verandering in komen vind de overheid en men in ook verplicht dit te veranderen vanwege de nationale maar ook internationale klimaatafspraken. Er is in Nederland wel wat veranderd op het gebied van de energietransitie maar dat is lang niet voldoende.

Met de aanleg van windmolenparken en zonnevelden kan men wel elektrische energie opwekken maar men moet ook kijken naar de verwarming van woningen. Daarvoor moet men in de toekomst geen aardgas meer gebruiken maar andere bronnen aanwenden. Zo kan men kijken naar waterstof als brandstof in waterstofketels. Daarnaast zijn warmtepompen en aardwarmte belangrijke mogelijke oplossingen voor het verwarmen van woningen en bedrijfscomplexen. In ieder geval heeft men voor alle oplossingen ervaren monteurs nodig in de installatietechniek. Juist het personeelstekort is een groot probleem in de installatiesector daarom gaat deze sector massaal inzetten op BBL-trajecten en andere ontwikkeltrajecten waarmee minder ervaren technisch personeel ontwikkelt kan worden tot een vakbekwaam monteur in de installatietechniek.