Nieuw fonds voor asbestsanering in Nederland in 2019

Asbestdaken zullen binnen korte tijd tot het verleden behoren. Vanaf 2024 zijn er in Nederland geen asbestdaken meer toegestaan. Sinds 1993 mocht men in Nederland asbest al niet meer gebruiken als bouwmateriaal. Toch zijn er nog steeds gebouwen met asbest op het dak aanwezig. Daarbij kun je denken aan schuren, loodsen en agrarische gebouwen. Het verwijderen van asbest is een gevaarlijke klus die alleen door deskundige asbestsaneerders mag worden uitgevoerd. Deze asbestsaneerders zijn hiervoor specifiek gecertificeerd zodat ze weten wat de risico’s zijn van asbest en hoe ze deze risico’s moeten uitsluiten en welke persoonlijke beschermingsmiddelen ze daarvoor moeten dragen.

Asbestsaneerders werken bij professionele bedrijven die moeten worden ingeschakeld wanneer er asbestdaken moeten worden gesaneerd. Deze bedrijven brengen echter wel kosten in rekening. De kosten voor asbestsanering kunnen echter niet door iedereen even makkelijk worden betaald. Toch moet men het asbest wel verwijderen omdat het wettelijk verplicht is. Daarom komt de overheid de woningeigenaren en andere eigenaren van asbestdaken tegemoet door een nieuw fonds in het leven te roepen. Dit fonds bevat geld om mensen te compenseren die het saneren van asbest niet kunnen betalen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit bekend gemaakt.

Er was in 2018 nog een subsidieregeling van 75 miljoen euro. Daarmee is inmiddels ruim 12 miljoen vierkante meter aan asbestdaken opgeruimd. Dat is een verdubbeling in de asbestsanering ten opzichte van 2014. In Nederland zou er naar schatting nog ongeveer 80 miljoen vierkante meter aan asbestdak over zijn. Deze schatting maakt duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid hebben daarom met elkaar besloten om een nieuw fonds voor asbestsanering op te richten. Dit asbestsaneringsfonds kan worden aangesproken door particulieren en agrariërs. Het nieuwe fonds zal de huidige subsidieregeling vervangen en moet in 2019 in de lucht zijn.