Zijn in 2024 alle asbestdaken in Nederland verwijderd?

Over asbest bestaat veel onwetendheid. Weinig Nederlanders zijn zich bewust van de aanwezigheid van asbest in gebouwen van voor 1993 en ook weinig Nederlanders denken asbest te kunnen herkennen. Uit onderzoek blijkt ook dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet bekend is met het project asbestdakenverwijdering.

De Nederlandse overheid voert vanaf 2024 een verbod in op asbestdaken om de blootstelling van personen en milieu aan asbest te reduceren. Personen die in 2024 nog een asbestdak bezitten, moeten dit asbest verplicht van de overheid verwijderen. Voor de verwijdering van de asbestdaken kan men echter tot 31 december 2019 gebruik maken van een subsidieregeling.

Zijn in 2024 alle asbestdaken in Nederland verwijderd?
Vanwege alle onwetendheid en de beperkte verwijderingscapaciteit heeft BME opleidingen een infographic gemaakt met de titel “Zijn in 2024 alle asbestdaken in Nederland verwijderd?”. Deze inforgraphic bevat o.a. recente cijfers betreffende wetgeving, aantal te verwijderen daken en wat men moet doen om de daken voor 2024 te laten verwijderen. BME opleidingen heeft de infograpic aan Technisch Werken verstrekt met het verzoek om deze te publiceren.

Asbest vrij infographic door BME opleidingen
Asbest vrij infographic door BME opleidingen