VEH bezorgd over asbestsanering deadline 2024

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft in een bericht bekend gemaakt dat de organisatie bezorgd is over de praktische problemen waarmee woningeigenaren te maken krijgen bij het saneren van asbesthoudende daken. Voor het saneren van asbest in woningen is een deadline opgesteld. Deze deadline staat nu op 2024. Zaterdag 20 februari 2016 maakte de belangenorganisatie bekend dat de deadline van 2024 mogelijk niet wordt gehaald door de problemen waarmee woningeigenaren te maken krijgen.

Deadline asbestsanering

De deadline voir de asbestsanering is vastgesteld op 2024. Voor die tijd moet er nogal wat gebeuren. In totaal moeten naar schatting120.000 woningen voor dat jaar hun daken asbestvrij hebben laten maken. Het saneren van asbest is echter niet zonder gevaar voor degene die de sanering uitvoert en de omgeving. Daarom wordt asbest in de praktijk gesaneerd doir professionele bedrijven die aan alle veiligheidsmaatregelen en regels voldoen.  Ook hun personeel dat het asbest daadwerkelijk verwijderd moet zich houden aan strenge regels en voorschriften.  Het personeel dat asbest verwijderd heeft daarvoor speciale opleidingen en trainingen gevolgd.  Daarom heeft men het over gecertificeerde asbestsaneerders of deskundige asbestsaneerders. Het inzetten van deze specialisten is echter verplicht als men asbest wil saneren. Het spreekt voor zich dat deze deskundigheid en professionaliteit de nodige kosten met zich meebrengt.

Volgens VEH is het vaak financieel niet haalbaar voor veel woningeigenaren om het asbest te laten verwijderen omdat ze de asbestsaneerders niet kunnen betalen. Verder noemt VEH dat ook vaak technische redenen worden aangedragen om asbest toch niet te verwijderen.  Ook gezondheidsredenen worden genoemd door woningeigenaren. In de praktijk kan het voorkomen dat asbesthoudende dakbedekking bijvoorbeeld in rijtjeswoningen overlapt tussen de woningen. De woningeigenaren van de desbetreffende rijtjeswoningen zullen dan met elkaar in overleg moeten treden om tot een goede oplossing voor de sanering van het asbest te komen. Het kan voorkomen dat bepaalde huiseigenaren niet bereid zijn om mee te werken of mee te betalen aan de sanering van het asbest. Vokgens VEH zou er vanuit de overheid geen ondersteuning zijn in deze situaties.

VEH pleit voor praktische hulp en ondersteuning. Als dit niet geboden wordt het moeilijk om daadwerkelijk alle asbesthoudende daken voor 2024 gesaneerd te krijgen. VEH noemt als voorbeeld voor de ondersteuning het instellen van gemeentelijke asbeststeunpunten waar woningeigenaren terecht kunnen voor advies, ondersteuning en ontzorging.

Reactie van Technisch Werken

Het stellen van een deadline is eenvoudig.  Het vinden van effectieve oplossingen om de deadline te behalen is minder makkelijk. Dit komt omdat je voor veel oplossingen afhankelijk bent van meerdere partijen.  In dit geval ben je afhankelijk van de woningeigenaren, de asbestsaneringsbedrijven en de lokale overheden. Ook financiële aspecten,  de gezondheid en technische aspecten spelen een rol. Een goed advies voor woningeigenaren is zeker op zijn plaats. Zonder een goed advies en duidelijke informatie kan geen enkel project goed en veilig worden uitgevoerd.  Zeker met het saneren van asbest dient men geen risico’s te nemen.