Asbestdaken worden niet langer verzekerd na 2019

Verzekeraars gaan in de toekomst geen woningen en andere gebouwen met asbestdaken verzekeren. De risico’s van deze panden zijn daarvoor te groot. Er is al eerder gesproken over het verplicht verwijderen van asbest van daken. Deze verplichting ging toen niet door omdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel blokkeerde. Inmiddels is er wel een fonds opgericht waaruit mensen geld kunnen lenen die hun woning asbestvrij willen maken.

De overheid wil mensen stimuleren om asbest te verwijderen van daken. Asbestdaken zijn een potentieel risico. Bij brand kunnen veel asbestdeeltjes in de lucht verspreid worden waardoor men bij inademing longkanker zou kunnen krijgen op termijn. Ook als asbest niet brand kunnen er kleine asbestdeeltjes vrij komen in de atmosfeer als de daken ouder worden. Verzekeraars zien voldoende reden in de asbestproblematiek om het verzekeren van asbestdaken in de toekomst uit te sluiten.

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven zorgt dat in de toekomst voor een extra prikkel om asbestdaken te vervangen. Op gebouwen die niet verzekerd zijn kan men bovendien geen hypotheek afsluiten. Dat zorgt er voor dat men bij de verkoop van een woning zekerheid moet bieden dat de woning en andere gebouwen asbestvrij zijn.