Speciaal fonds in 2020 om geld te lenen voor verwijderen asbestdaken

Huiseigenaren kunnen in 2020 geld lenen uit een speciaal fonds voor het verwijderen van asbestdaken. Het fonds is beschikbaar vanaf komend jaar 2028. De overheid wil door het fonds huiseigenaren stimuleren om zo snel mogelijk hun woningen en bijgebouwen asbestvrij te maken. Het bericht werd bekend gemaakt door staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur. Het Rijk stelt het geld voor het fonds beschikbaar gezamenlijk met de provincies, gemeenten en banken.

Afgelopen zomer werd het verbod op asbestdaken door de Eerste Kamer geblokkeerd. Dat betekent dat mensen (nog) niet gedwongen kunnen worden om asbesthoudende daken te verwijderen. De Eerste Kamer was van mening dat het verplicht laten verwijderen van asbestdaken voor grote problemen zou zorgen bij burgers. De kosten van het verwijderen van asbestdaken zijn vrij hoog. Er moeten gespecialiseerde bedrijven worden ingeschakeld met deskundige asbestsaneerders. Dat kost veel geld en bovendien ook veel tijd. Veel huiseigenaren dienden daarom protest in tegen het wetsvoorstel voor verplichte asbestverwijdering.

De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen vind het fonds een goede ontwikkeling. Asbestdaken hoeven niet verplicht verwijderd te worden maar eigenaren van woningen met asbestdaken worden wel gestimuleerd om asbest zo snel mogelijk van daken af te halen. Een asbestdak brengt altijd een risico voor de gezondheid met zich mee. Naar mate het asbestdak ouder wordt komen er ook kleine asbestvezels vrij, deze belanden in de atmosfeer of belanden op de vloer of in de grond. Volgens de staatssecretaris worden asbestdaken elk jaar gevaarlijker. Met het fonds wil de staatssecretaris eigenaren helpen hun asbestdaken zo snel mogelijk te verwijderen.

Asbestvezels brengen grote risico’s met zich mee. Deze vezels kunnen als ze worden ingeademd ernstige ziekten veroorzaken zoals stoflongen en longkanker. Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer duizend mensen aan de gevolgen van het inademen van asbestvezels. Inmiddels mag asbest al ruim 25 jaar niet meer toegepast worden op de bouw. Er is echter nog wel veel asbest aanwezig op daken van oudere gebouwen zoals schuren, garages en loodsen.