Werkgevers willen scholing en ontwikkeling als vaste arbeidsvoorwaarden vanaf 2019

Nederlandse werkgevers erkennen het belang van opleiding en ontwikkeling van hun werknemers. Volgens de werkgevers is het van groot belang dat de ontwikkeling en scholing een standaard onderdeel gaan worden van de beloning van werknemers. Daarom moeten opleiding en ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden worden opgenomen. In de nota Klaar voor veranderend werk hebben de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN gepleit voor deze verandering. In de genoemde nota wordt door de werkgeversorganisaties aangegeven welke onderwerpen ze graag de komende maanden zullen willen hanteren als prioriteiten voor het cao-overleg waarin ook de arbeidsvoorwaarden zullen worden besproken.

Volgens de werkgeversorganisaties zouden opleiding en ontwikkeling tegenwoordig nog veel worden beschouwd als een extraatje bovenop het loon dat in het contract is vast gelegd. Het is volgens de werkgevers echter niet de bedoeling dat scholing afhangt van de conjunctuur in de economie. Werknemers zouden meer budget moeten krijgen voor scholing. Opleiding en ontwikkeling is namelijk belangrijk voor de flexibele inzetbaarheid van werknemers en een duurzame arbeidsrelatie. Werkprocessen veranderen en ook de techniek en innovatie zorgen er voor dat de inhoud en uitvoering van werk voortdurend wijzigen. Daarom is het belangrijk dat werknemers nu kennis en vaardigheden op niveau houden. Op die manier kunnen werknemers duurzaam worden ingezet en van meerwaarde blijven voor werkgevers.

De werkgevers geven hierover het volgende aan: “Scholing is essentieel voor mensen zelf en het belang ervan voor bedrijven neemt alleen maar toe in een steeds sneller veranderende wereld die nieuwe vaardigheden en kennis van mensen vraagt”. Scholing moet meer vanzelfsprekend worden aldus de werkgevers. Daarom moet scholing worden opgenomen in de cao’s die werkgevers met werknemersorganisaties sluiten. De werkgevers geven daarbij aan dat ze door dit voorstel ook hopen dat werknemers die vertegenwoordigd worden door vakbonden ook bereid zijn om constructies aan betere arbeidsverhoudingen te werken.