Principeakkoord cao Metaal en Techniek: meer geld voor scholing personeel vanaf 2019

Er is zicht op een nieuwe cao voor de metaal en techniek. Hieronder vallen in Nederland ongeveer 300.000 werknemers en duizenden bedrijven. Er is maanden onderhandeld over een nieuwe cao en er zijn verschillende stakingen gehouden om de druk verder op te voeren. De werknemers in de Metaal en Techniek willen dat er meer in hen geïnvesteerd zou worden. daarbij is niet alleen een looneis neergelegd maar ook een eis met betrekking tot opleiding en ontwikkeling. De lonen gaan gemiddeld per jaar met 3,4 procent omhoog de komende twee jaar. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er meer geld beschikbaar komt voor scholing.

De CNV die onder andere aan de onderhandelingen heeft deelgenomen geeft aan dat er meer mogelijkheden zullen ontstaan voor werknemers in de Metaal en Techniek om zichzelf te ontwikkelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde tegoedbonnen. Er zullen in totaal ongeveer duizend van deze tegoedbonnen worden beschikbaar gesteld. De waarde van één tegoedbon zal ongeveer 1500 euro bedragen. Daarnaast zullen ook bepaalde uitzendkrachten de mogelijkheid krijgen om van deze tegoedbonnen gebruikt te maken. Daardoor kunnen werknemers in de Metaal en Techniek zich specialiseren en zich verbreden in hun functie. Dat is niet alleen gunstig voor de werknemers maar ook voor de werkgevers in de Metaal en Techniek die daardoor de werknemers breder kunnen inzetten of specialistischer werk kunnen laten uitvoeren.