Wat is een Japans toilet, douche-wc of bidet-wc

Een Japans toilet, bidet-wc of douche-wc is een bidet die voorzien is van een regelbare waterstraal die uitschuifbaar is en wordt gebruikt om tijdens het toiletbezoek de billen van de persoon schoon te spoelen. Daarnaast is een Japans toilet meestal voorzien van een verwarmde wc-bril en een blazer waaruit warme lucht komt zodat de billen worden gedroogd nadat ze zijn schoongespoeld door de sproeier. De klep van een modern Japans toilet kan automatisch omhoog gaan en daarnaast kan het toilet meestal draadloos worden bediend. Dat maakt een Japans toilet echt een hightech toilet.

Waarom de naam Japans toilet?
De naam Japans toilet wordt voor dit type toilet gebruikt omdat in Japan in de jaren negentig van vorige eeuw al zogenaamde douche-wc’s aanwezig waren in kantoren, huizen, hotels en utiliteit. In Japan werd al eeuwen veel warde gehecht aan persoonlijke hygiëne. Daarom zijn in Japan veel ontwikkelingen geweest op dit gebied. Vermoedelijk heeft de Japanse fabrikant TOTO de eerste douche-toiletten op de markt gebracht. Vanaf die tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die er voor hebben gezorgd dat de Japanse wc nog beter is afgestemd op de wensen van de eigenaar. Zo kan een Japans toilet naast een boogstraal, ook een harde rechte straal hebben of een voorverwarmde bril. Ook is het mogelijk om een Japans toilet te kopen met een soort blaassysteem. Dat systeem kan worden gebruikt om de billen na het wassen ook weer te drogen.

Douchetoilet en milieu
Het Japans toilet of douchetoilet heeft een aantal voordelen. Allereerst is deze wc comfortabeler voor de gebruiker. Daarnaast is deze ook hygiënischer als men de wc goed gebruikt. Dat vereist wel enige oefening en ook het instellen van de straal en de verwarming is afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Uiteindelijk zal een Japans toilet iets meer water verbruiken maar er hoeft geen wc-papier te worden gebruikt. Dat is beter voor het milieu hoewel wc-papier over het algemeen van gerecycled papier wordt gemaakt.

Populariteit van Japans toilet
In Nederland worden de douche-wc’s nog nauwelijks aangebracht in woningen. Nederland is op dit gebied vrij traditioneel. Misschien ziet men tegenwoordig wel vaker een douchetoilet in woningen omdat domotica en woonconmfort steeds belangrijker worden voor consumenten. Installatiebedrijven en sanitairverkopers spelen hier op in.

Wat is sanitair en welke installaties vallen hieronder?

Sanitair is een breed begrip dat onder andere in de installatietechniek regelmatig wordt gebruikt. Met sanitair worden alle installatieonderdelen bedoelt die in gebouwen worden geïnstalleerd voor de verzorging voor het menselijk lichaam. Sanitaire installaties kunnen onder andere worden geplaatst in ruimtes zoals badkamers, slaapkamers, het toilet en andere ruimtes. Met sanitair bedoelt men over het algemeen installaties die op de waterleiding zijn aangesloten en die daarnaast een afvoer hebben. In feite is een sanitaire installatie aangesloten tussen waterleiding en riool.

Waar treft men sanitaire installaties aan?
Sanitaire installaties worden zowel in woningen geplaatst als in de utiliteit. De omvang van de sanitaire ruimtes is verschillend. Grote bedrijfspanden en fabrieken kunnen omvangrijke toiletruimtes hebben terwijl appartementencomplexen verschillende kleine toiletruimtes hebben. Daarnaast kunnen de eisen aan sanitaire installaties ook verschillen. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen hoge eisen stellen aan sanitaire installaties op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak. In de woningbouw kunnen esthetische aspecten en prijs een belangrijke rol spelen.

Ontwikkelingen in sanitair
Er zijn door de jaren heen zeer veel verschillende sanitaire installaties ontwikkelt. Hierbij speelt ook het milieu een belangrijke rol. Verspilling van water moet worden tegengegaan en daarnaast moet de installatie ook gebruiksvriendelijk blijven. Door de verandering in de eisen en normen die aan sanitair worden gesteld komen er steeds modernere installaties op de markt. Niet alleen de milieuvriendelijkheid per product kan verschillen, ook de prijs en het materiaalgebruik verschilt.

Wat valt er onder sanitair
Sanitair is een erg breed begrip waar verschillende producten en materialen onder vallen. Als men de sanitaire installaties volledig zou beschrijven ontstaat er een lange lijst. Hieronder volgt een korte opsomming van belangrijke onderdelen van een sanitaire installatie:

 • Baden
 • Badmeubelen
 • closets
 • closetzittingen
 • bidets
 • douchecabines en douchebakken
 • kranen
 • spoelsystemen
 •  systeembaden
 •  urinoirs
 •  wastafels

Wat is een GAWALO opleiding en hoe heet deze opleiding tegenwoordig?

GAWALO is een afkorting die in de installatietechniek werd gebruikt voor een opleiding voor installatiemonteurs en de erkenning van installatiebedrijven. GAWALO wordt voluit als volgt geschreven: Gas, Water en Loodgieter. UNETO-VNI deed in het verleden de certificering van bedrijven op waterechnisch gebied en gastechnisch gebied.  Een bedrijf dat gecertificeerd was als  Watertechnisch installateur en gastechnisch installateur werd ook wel een GAWALO-installateur genoemd.

Tegenwoordig hoor je de term GAWALO niet veel meer. Wanneer men het over opleidingen heeft in de installatietechniek spreekt men over de opleiding W installatietechniek, W installatiemonteur of de opleiding monteur werktuigkundige installaties.

Opleiding GAWALO in vergelijking tot huidig opleidingsaanbod
De opleiding GAWALO wordt tegenwoordig niet meer aangeboden. In het verleden was GAWALO een toonaangevende opleiding op installatiegebied. Tijdens deze opleiding leerde men Gas Water en Loodgieters vaardigheden. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van waterleidingen en gasleidingen in woningen en utiliteit. Daarnaast werd aandacht besteed aan het plaatsen van sanitair en alle veiligheidsaspecten die bij deze genoemde werkzaamheden aan de orde komen. De opleiding GAWALO is een MBO opleiding. Tegenwoordig zijn er andere opleidingen die gericht zijn op installatietechniek. De niveaus van de huidige opleidingen sluiten echter wel aan bij de niveaus die vroeger werden gebruikt voor de GAWALO opleiding.

GAWALO maakte gebruik van drie opleidingsniveaus. Deze niveaus zijn van laag naar hoog als volgt:

 • montage assistent
 • assistent monteur
 • monteur

In de huidige opleidingen worden ook niveauverschillen toegepast. Deze zijn als volgt:

 • Arbeidsgekwalificeerd medewerker (AKA) MBO niveau 1
 • Monteur MBO niveau 2
 • Eerste monteur MBO niveau 3
 • Leidinggevend monteur MBO niveau 4

Wat leer je op een opleiding monteur werktuigbouwkundige installaties?
De opleidingen die tegenwoordig op installatiegebied worden aangeboden dragen verschillende namen. Installatiemonteur W (waarbij de W staat voor ‘werktuigbouwkundige installaties) wordt veel gebruikt. Tussen scholen en andere opleidingsinstituten kan de inhoud van de opleidingen op installatiegebied wel verschillen. In grote lijnen wordt echter tijdens opleidingen die gericht zijn op werktuigbouwkundige installaties aandacht besteed aan:

 • Aanleggen en fitten van waterleidingen
 • Fitten en aanleggen van gasleidingen
 • Plaatsen van CV ketels en bijbehorende leidingen
 • Sanitair
 • Appendages plaatsen
 • Normen en veiligheidsvoorschriften
 • Beproeven van de installaties
 • Onderhoud van de installaties
 • Lezen van tekeningen t.b.v. installaties

Installatieopleidingen kunnen zowel voltijd BOL (beroepsopleidende leerweg) als in combinatie met werk worden gedaan. In het laatste geval wordt gekozen voor een BBL (beroepsbegeleidende Leerweg). Omdat technieken voortdurend veranderen wordt ook de inhoud van opleidingen regelmatig aangepast.

Wat is Installatietechniek en wat doet een installatiemonteur?

Installatietechniek is een breed vakgebied dat draait om het samenstellen van componenten tot een technisch functioneel geheel. Deze algemene omschrijving is te vinden in verschillende (online) encyclopedieën maar geeft niet duidelijk weer wat installatietechniek daadwerkelijk inhoud. De term installatietechniek wordt voor verschillende technieken gebruikt en is verbonden met industrie en de bouw. Installatietechniek draait niet alleen om het bedenken en het aanleggen van installaties maar ook om het onderhoud daarvan.

Installaties
Bij installatietechniek kan gedacht worden aan verschillende installaties. De onderverdeling is in de praktijk verwarrend. Zo zijn er bedrijven die ook elektrotechnische installaties onder installatietechniek plaatsen. Andere bedrijven spreken voor de transparantie over W (werktuigbouwkundige) installaties en E (elektrotechnische) installaties. Daarnaast zijn er nog koeltechnische installaties en transportinstallaties die onder installatietechniek kunnen worden geplaatst. Wanneer de functienaam installatiemonteur wordt genoemd heeft men wel een duidelijker beeld van de installaties die daarbij horen. De installaties die dan aan de orde komen zijn installaties voor centrale verwarming, vloerverwarming, gas, water en sanitair.

Wat doet een installatiemonteur?
De taken van een installatiemonteur zijn zeer divers. Hieronder is een overzicht weergegeven van de taken die een installatiemonteur kan uitvoeren en de installaties die hij kan aanleggen.

Verwarming
Een installatiemonteur kan verwarming aanleggen in een woning maar ook in bedrijfspanden. Bijvoorbeeld het plaatsen van CV ketels en radiatoren. Ook het leidingwerk naar de ketel en de radiator toe worden door een installatiemonteur aangelegd. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen dikwandige leidingen voor bedrijven en industrie en dunwandige leidingen voor de woningbouw. Bij dikwandig installatiewerk wordt vaak van een installatiemonteur verwacht dat hij de leidingen kan lassen. Dit gebeurd met autogeen lassen en in toenemende mate met het TIG lasproces. Naast dikwandig en dunwandig installatiewerk behoren ook vloerverwarming en warmtepompen bij de installatietechniek en de werkzaamheden van een installatiemonteur.

Water
Het aanleggen van waterleidingen in woningen en panden en deze aansluiten op de riolering wordt ook door een installatiemonteur uitgevoerd. Deze leidingen koppelen en bochten en T-stukken plaatsen. Koperleidingen worden tegenwoordig steeds vaker vervangen door PVC leidingen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van koperleidingen wordt vaak van de installatiemonteur verwacht dat hij de leidingen ook kan buigen. Dit is specialistisch werk. Installatiemonteurs die waterleidingen aanleggen en aansluiten worden ook wel loodgieters genoemd.

Gas
Gasleidingen worden ook door installatiemonteurs aangelegd naar bijvoorbeeld een keuken. Deze leidingen moeten vakkundig worden gekoppeld of gefit. Installatiemonteurs die zich bezig houden met gasleidingen zijn zich goed bewust wat de gevolgen kunnen zijn wanneer een gasleiding niet goed is aangelegd. Nauwkeurigheid en een goed besef van veilig werken zijn bij het gasleidingfitten van groot beland.

Sanitair
Het inrichten van een badkamer wordt vaak door installatiemonteurs gedaan. Het aansluiten van wasbakken en toiletten moet vakkundig en netjes gebeuren. Installatiemonteurs die werkzaamheden uitvoeren in sanitair kunnen naast het aanbrengen van sanitair vaak ook tegels plaatsen en vloerverwarming aanleggen in badkamers. Hierdoor zijn deze installatiemonteurs vaak in staat om de totale inrichting en afwerking uit te voeren in badkamers.

Dak en zink werk
Installatiemonteurs plaatsen ook hemelwaterafvoer zoals dakgoten. Dit is een specialisme binnen de installatietechniek. Het plaatsen van dakgoten moet nauwkeurig gebeuren om lekkage te voorkomen. Daarnaast zijn de dakgoten vaak ‘in het zicht’ waardoor ook een nette afwerking belangrijk is. Zink bewerken is een vak apart waarbij technisch inzicht en gevoel voor afmetingen van groot belang zijn.

Voor het aanleggen van installaties heeft een installatiemonteur veel kennis nodig van technische systemen. Daarnaast moet een installatiemonteur verstand hebben van de veiligheidsrisico’s die horen bij het vak. Tekening lezen is ook een belangrijk aspect van de functie. Aan de hand van tekeningen moet de ‘route’ kunnen worden bepaald van de leidingen. Ook de positie van de radiatoren en ketels wordt op tekening aangegeven. Op de bouw moet een installatiemonteur vaak overleggen met timmermannen en ander bouwpersoneel om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Wanneer leidingen eenmaal zijn aangelegd en weggewerkt is het vaak moeilijk om wat aan de bestaande installatie te veranderen.

Waar werkt een installatiemonteur?
Een installatiemonteur werkt in de meeste gevallen bij een installatiebedrijf. Het is ook mogelijk dat een installatiemonteur in dienst is bij een bedrijf dat badkamers en keukens verkoopt en plaatst. Installatiemonteurs voeren projecten uit in de woningbouw, utiliteit en industrie. Hierbij kan zowel nieuwbouw als renovatie en service aan de orde komen.

Bij nieuwbouw installaties zijn vaak tekeningen aanwezig. Bij renovatie zijn deze tekeningen vaak beperkt aanwezig waardoor een installatiemonteur zijn eigen inzicht moet gebruiken en goed bestaande systemen moet analyseren. Een installatiemonteur kan op verschillende projecten per jaar worden ingezet. Een flexibele instelling is daarom van groot belang. De projecten verschillen van ruwbouw tot afmontage. Bij ruwbouw worden de werkzaamheden sneller en grover uitgevoerd dan bij afmontage waar meer aandacht wordt besteed aan de afwerking.

Een installatiemonteur werkt meestal eerst onder een leidinggevend monteur of eerste monteur. Naarmate een monteur meer ervaring krijgt zal hij zelf ook als eerste monteur leiding kunnen geven aan collega’s. Vaak moet een monteur daarvoor wel extra opleidingen en cursussen volgen.

Kans op werk in installatietechniek
Wanneer iemand een keuze maakt om een opleiding te volgen in de installatietechniek is het verstandig om van te voren goed na te gaan of je jezelf geschikt acht om als installatiemonteur aan de slag te gaan. Het is een fysiek zwaar beroep met weinig doorgroeimogelijkheden. Je kunt je wel specialiseren. Dat maakt het vak van een installatiemonteur aantrekkelijk. Ook de verschillende projecten en werklocaties zorgen voor afwisseling en uitdaging.

Op de arbeidsmarkt is een voortdurende vraag naar installatiemonteurs aanwezig. In de meeste vacatures wordt gevraagd om ervaren installatiemonteurs die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde vakgebieden zoals dikwandige CV montage of het plaatsen van sanitair. Ook ontstaat er een stijgende vraag naar allround monteurs. Bedrijven doelen met de term ‘allround monteur’ vaak op monteurs die zowel W installatie als E installaties kunnen aanleggen. Een allround monteur is daardoor inzetbaar als elektromonteur en als installatiemonteur. Dit geeft een installatiebedrijf de mogelijkheid om verschillende projecten aan te nemen en een monteur op verschillende plaatsen in te zetten.

Om een grote kans te hebben op werk kan een installatiemonteur zich verbreden in de techniek of een specialist worden. Een ervaren specialist en een allround monteur hebben een goede kans op werk.

De vraag blijft alleen hoe lang installatiemonteurs werk hebben. Een installatiemonteur blijft meestal zo lang in dienst als het installatiebedrijf projecten heeft lopen. Wanneer de projecten stoppen worden de contracten van installatiemonteurs regelmatig niet verlengd. Voor installatiemonteurs is bij technische uitzendbureaus vaak volop projectmatig werk.