Vakbond FNV wil dat payrollen onmogelijk wordt gemaakt vanaf 2018

Vandaag werd duidelijk dat de rechtbank wil dat payrollbedrijven de cao voor uitzendbureaus volgen. Dat is goed nieuws volgens de vakbond FNV. De uitspraak van de rechter betekent dat payrollwerknemers mogelijk betere arbeidsvoorwaarden krijgen dan tot op heden het geval was. Payrollbedrijven hanteerden tot voor kort een eigen cao waarin dikwijls minder gunstige arbeidsvoorwaarden waren opgenomen dan de arbeidsvoorwaarden die zijn vastlegt in de cao voor uitzendkrachten. Daardoor hebben sommige payrolkrachten slechts 20 vakantiedagen in plaats van 25 vakantiedagen zoals is vastgelegd in de cao voor uitzendkrachten.

Rechtszaak over payroll-cao
Een groot deel van de payrollwerknemers in Nederland wordt al beloond via de cao voor de uitzendbranche beloond aldus de vakbond FNV. Deze vakbond was als ‘derde partij’ bij de rechtszaak betrokken. De rechtszaak werd aangespannen door payrollbedrijven Tentoo en DPA. Deze bedrijven hadden de wens om hun eigen cao te hanteren voor hun payrollorganisaties in plaats van de cao voor de uitzendbranche. De rechter heeft nu echter geoordeeld dat de payrollbedrijven in de toekomst geen eigen cao meer mogen volgen. De cao voor de uitzendbranche is daardoor ook algemeen verbindend voor de payrollbedrijven. Dat was een tegenvaller voor de payrollbedrijven die de rechtszaak hadden aangespannen. Payrollbedrijf was na de uitspraak niet bereikbaar voor commentaar. Ook bij detacheerder DPA was er niemand die direct inhoudelijk wilde reageren. De FNV was echter wel bereikbaar voor een reactie.

Einde maken aan payrollen
De vakbond FNV wil de payrollsector het liefst uit Nederland laten verdwijnen. In Nederland is het payrollen een onderdeel van de arbeidsbemiddeling van uitzendbureaus maar er zijn ook complete organisaties die voor hun inkomsten volledig afhankelijk zijn van het plaatsen van payrollers bij inleners. Payrollconstructies zijn volgens de FNV in andere EU-landen niet aanwezig. Deze constructies bestaan niet in andere EU landen aldus FNV-bestuurder Erik Pentenga. Hij wil dat het payrollen ook in Nederland “helemaal onmogelijk wordt gemaakt”.

Wat is een flexwerk en wanneer ben je flexwerker?

De arbeidsmarkt in Nederland bevat medewerkers met een vast contract en zogenoemde flexwerkers. De laatste groep arbeidskrachten zijn medewerkers die op basis van een flexibel arbeidsverband werkzaamheden verrichten bij een bedrijf of op een project. Flexwerkers hebben ook contracten net als vaste arbeidskrachten alleen zijn deze contracten voor bepaalde tijd en kunnen bedrijven over het algemeen deze medewerkers makkelijker ontslaan dan arbeidskrachten met een vast contract.

Voorbeelden van flexwerk
Kenmerkend voor flexwerk is de grote mate van flexibiliteit die zowel de werknemers als de werkgevers hebben gedurende arbeidsduur van het flexibel arbeidscontract. Deze flexibiliteit heeft in de praktijk meestal te maken met het aantal uren dat de medewerker werkt en de opzegtermijn. Een flexwerker kan in de praktijk werkzaam zijn als:

  • een uitzendkracht
  • een gedetacheerde
  • een payroller
  • een seizoensarbeider
  • een werknemer met nulurencontract.

Een flexwerker heeft geen vast arbeidscontract met de werkgever maar dat kan in de praktijk vaak wel veranderen. Naarmate de flexwerker langer voor een uitzendbureau, detacheringsbureau of regulier bedrijf werkt nemen ook zijn of haar arbeidsrechten meestal toe. Zo krijgen uitzendkrachten na 78 gewerkte weken, als er geen onderbreking is geweest van 26 weken of meer, een bepaalde tijdscontract bij een uitzendbureau als het dienstverband wordt voortgezet. Ook bedrijven zullen op een gegeven moment werknemers die langdurig op flexbasis hebben gewerkt meer zekerheid moeten bieden.

Flexwerk en de wet
In Nederland is vanaf 1998 de Wet Flexibiliteit en Zekerheid van toepassing voor felxibele arbeidscontracten. Deze wet wordt ook wel de Flexwet genoemd. In deze wet zijn verschillende regels opgenomen waarmee flexwerkers worden beschermd tegen misbruik. Daarnaast is er een collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten. De ze cao is tot stand gekomen na afspraken tussen de cao-partijen. In de cao voor uitzendkrachten  zijn alle arbeidsvoorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op uitzendwerk.

Wet Werk en Zekerheid vanaf 2015
De Nederlandse overheid wil de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt verbeteren. Daarom heeft het kabinet een nieuwe wet ontwikkelt in overleg met de sociale partners. Dit is de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet treed in werking in 2015. In de Wet Werk en Zekerheid staan verschillende maatregelen die er voor moeten zorgen dat het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties wordt ontmoedigd. Bedrijven worden door deze wet verplicht om flexwerkers na twee jaar aaneengesloten dienstverband een vast contract aan te bieden. De Wet Werk en Zekerheid zal grote gevolgen hebben voor zowel bedrijven als werknemers op de arbeidsmarkt.