Hoe wordt papier gerecycled?

Papier behoort tot het afval dat goed gerecycled kan worden. Net als glas wordt papier ook gescheiden ingeleverd in alle gemeenten van Nederland. In tegenstelling tot glas wordt papier niet op kleur ingeleverd maar wordt alle papier in één gezamenlijke papierafvalbak gedaan. Papierafval wordt vaak door de gemeente, bedrijven of door verenigingen opgehaald. Oud papier is geld waard omdat het als grondstof wordt gebruikt voor verschillende andere producten van papier.
Dat zorgt er voor dat verenigingen ook geld kunnen verdienen met het ophalen en inleveren van oud papier. Elke gemeente in Nederland heeft een eigen beleid op het gebied van het ophalen van papierafval. Hieronder zijn de verschillende stappen genoemd waarin oud papier van afval tot nieuwe producten wordt verwerkt.

Recyclen van papier
Het recyclen van oud papier gebeurd in de volgende stappen:

  1. Het oud papier wordt in de papierafvalbak gegooid.
  2. Het oud papier wordt opgehaald door een vuilniswagen die specifiek wordt gebruikt voor oud papier.
  3. Vervolgens wordt het papier naar een papierfabriek gebracht of een fabriek waarin specifieke producten en verpakkingsmaterialen van papier worden gemaakt zoals eierdozen of toiletpapier.
  4. Het papier wordt vervolgens gemengd met water zodat er een soort pulp ontstaat.
  5. Deze pulp wordt daarna zorgvuldig gereinigd. Bovenin de pulp worden vuile bubbels met inkt of lijm weggehaald. Daarnaast wordt nieuwe houtpulp toegevoegd om de kwaliteit van het papier te verbeteren.
  6. De schone papierpulp wordt geplet en uitgerold tot vellen papier.
  7. Daarna worden er producten van gemaakt.

Producten van gerecycled papier
Van gerecycled papier worden verschillende producten gemaakt. De kwaliteit van gerecycled papier verschilt echter. Iedere keer als papier wordt gerecycled verliest het aan kwaliteit. Daarom wordt gerecycled papier steeds voor andere doeleinden gebruikt. De beste kwaliteit wordt gebruikt voor het maken van printpapier. Een wat lagere kwaliteit voor notitie papier. Nog lagere kwaliteit wordt gebruikt voor krantenpapier en de laagste kwaliteit voor toiletpapier.

Wat is recyclen en recycling?

Recycling is in Nederland een term die wordt gebruikt voor het opnieuw gebruiken van materialen en grondstoffen van producten. In  Vlaanderen wordt dit proces ook wel recyclage genoemd. In tegenstelling tot hergebruiken worden bij het recyclen geen producten of onderdelen van producten opnieuw gebruikt. in plaats daarvan wordt een afvalstof omgezet in een nieuw producten. Voor recycling heeft men dus afval nodig. Uit het afval worden grondstoffen gehaald die gebruikt kunnen worden voor de fabricage van nieuwe producten. Recyclen kan worden vertaald met het opnieuw in de omloop brengen van grondstoffen. Dit proces kan op verschillende manieren gebeuren. Grofweg kan men recycling verdelen in twee verschillende groepen:

  • Recycling van de grondstoffen voor een vergelijkbaar doel. Bij deze vorm van recycling verwerkt men grondstoffen zoals glas, papier en plastic  tot nieuwe producten die van deze materialen gemaakt zijn. Bij sommige producten die door deze vorm van recyclen ontstaan worden van lagere kwaliteit. Dit is bijvoorbeeld het geval bij producten die van gerecycled papier of plastic worden gemaakt. Als de kwaliteit van  gerecyclede producten lager is dan de kwaliteit van de oorspronkelijke grondstof dan spreekt men ook wel van downcycling.
  • Recycling van de grondstoffen voor andere doeleinden komt ook voor. Zo kan men bijvoorbeeld plastic maken van aardolie en vervolgens het plastic verbanden om energie te krijgen. Dit zou men bijvoorbeeld ook kunnen doen met hout. Houtpallets kunnen worden gebruikt in energiecentrales als bijstookhout of biomassa.

Inzamelen en sorteren van afval
Het is belangrijk dat de grondstoffen goed gescheiden zijn zodat men deze stoffen effectief kan gebruiken in productieprocessen voor nieuwe producten. Daarom is een goede recycling afhankelijk van het scheiden van afval. Dit scheiden van afval gebeurd op basis van de grondstoffen. Glas wordt in een glasbak gedaan, groente fruit en tuinafval in een GFT container en plastic wordt in speciale containers voor plastic gedaan. Ook papier wordt gescheiden ingezameld.

Afval wordt niet overal in Nederland op dezelfde manier gescheiden ingezameld. Bepaalde gemeenten zijn hierin verder ontwikkelt dan andere gemeenten. Hierdoor zijn er in Nederland een grote diversiteit aan containers. Deze containers kunnen zowel van particulieren zelf zijn als van bedrijven die het afval produceren. Daarnaast zijn er verschillenden afvalcontainers en afvalbakken die van de gemeente zijn en in straten of parken zijn geplaatst.

Afval kan het beste gescheiden worden in containers maar het is soms ook mogelijk om afval na inzameling te scheiden. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van magneten kan men metalen uit het afval scheiden. Voor glas, papier en plastic is het scheiden na inzameling aanzienlijk moeilijker en arbeidsintensiever.