Plastic wegwerpbekers mogen niet meer gebruikt worden binnen bedrijven vanaf 1 januari 2024

Het nieuwe jaar is begonnen. Van oudsher is 1 januari het moment waarop ook verschillende wetgeving en regelgeving in werking treed. De afgelopen jaren is een vast onderdeel van deze wet- en regelgeving het tegengaan verspilling en het bevorderen van recycling en een circulaire economie. In 2024 zullen ook verschillende regels van kracht gaan die … Read more

Vaste doppen aan plastic flessen vanaf zomer 2024

Inmiddels is het aantal plastic flessen en blikjes dat wordt ingeleverd gestegen. De maatregelen met betrekking tot statiegeld hebben effect. Toch is het effect nog niet groot genoeg. Er moeten meer inzamelpunten komen voor blikjes en flesjes. Daarnaast moet er ook voor gezorgd worden dat de doppen van plastic flessen op de juiste manier worden … Read more

Statiegeld op blikjes vanaf 1 april 2023 defintief

Over een paar weken zit er statiegeld op blikjes. Het invoeren van statiegeld op blikjes is niet gemakkelijk geweest. Er zijn jaren discussie aan vooraf gegaan en daarnaast was er ook nog sprake van een aantal maanden uitstel. Het heffen van statiegeld op blikjes is overigens een goed idee. Ieder jaar worden ongeveer 2,5 miljard … Read more

Ongeveer 10 procent van de kleine plastic statiegeldflesjes zal worden weggegooid in 2021

Veel mensen zullen het niet of nauwelijks in de gaten hebben maar op een groot aantal plastic flesjes wordt nu statiegeld geheven. Vanaf 1 juli 2021 wordt er namelijk op de meeste plastic flesjes statiegeld geheven. Op kleine flesjes gaat het om 0,15 euro statiegeld per flesje. Door deze beslissing krijgt de overheid meer statiegeld … Read more

Hoe wordt plastic gerecycled?

Plastic afval is een groot probleem in de wereld. In de oceanen en wereldzeeën is zoveel plastic afval aanwezig dan men spreekt over een plastic soep. De productie, het gebruik en het wegwerpen van plastic verpakkingen is op steeds meer plaatsen verboden. Toch is er nog steeds veel plastic afval. Het hergebruiken en recyclen van … Read more

Hoe wordt papier gerecycled?

Papier behoort tot het afval dat goed gerecycled kan worden. Net als glas wordt papier ook gescheiden ingeleverd in alle gemeenten van Nederland. In tegenstelling tot glas wordt papier niet op kleur ingeleverd maar wordt alle papier in één gezamenlijke papierafvalbak gedaan. Papierafval wordt vaak door de gemeente, bedrijven of door verenigingen opgehaald. Oud papier … Read more

Hoe wordt glas gerecycled?

Nederland wordt steeds meer een recycleland en beschouwd afval niet langer als wegwerpproduct maar juist als grondstof voor nieuwe producten. Recycling krijgt meer aandacht ook vanwege de overheid die streeft naar een circulaire economie waarin geen afval bestaat maar alleen grondstoffen die voortdurend opnieuw in het productieproces kunnen worden gebruikt. Verschillende producten en soorten afval … Read more

MVO en duurzame inzetbaarheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term die men tegenwoordig regelmatig hoort in het bedrijfsleven. Het is bijna een containerbegrip geworden waar men verschillenden aspecten van het milieuverantwoord management van een bedrijf onder verzameld. Kenmerkend voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat men niet alleen naar het effect van de bedrijfsvoering op het bedrijf kijkt maar … Read more

Wat is een circulaire economie?

Circulaire economie is een economie dat zo is ingericht dat grondstoffen en producten zo effectief mogelijk worden hergebruikt zodat afval en andere vormen van waardevernietiging zo weinig mogelijk voorkomen. Het hergebruiken van producten en grondstoffen staat bij een circulaire economie centraal. Daar staat tegenover dat het gebruik van ruwe grondstoffen wordt beperkt. Hieronder is uitgelegd … Read more

Wat is duurzaam ondernemen?

In de maand december van 2015 is op de website van Technisch Werken een categorie toegevoegd aan de kennisbank. Dit is de categorie ‘duurzaamheid’. Deze categorie lijkt in eerste instantie wat ver gezocht voor een website die zich richt op alles wat met techniek en werken te maken heeft, maar toch is het onderwerp duurzaamheid … Read more

Wat is recyclen en recycling?

Recycling is in Nederland een term die wordt gebruikt voor het opnieuw gebruiken van materialen en grondstoffen van producten. In  Vlaanderen wordt dit proces ook wel recyclage genoemd. In tegenstelling tot hergebruiken worden bij het recyclen geen producten of onderdelen van producten opnieuw gebruikt. in plaats daarvan wordt een afvalstof omgezet in een nieuw producten. … Read more