Wat is het middenkader?

Het middenkader is een term die wordt gebruikt om het middelste leidinggevende deel binnen de hiërarchie van een organisatie aan te duiden. Het middenkader bevind zich tussen het uitvoerende personeel op de werkvloer en de directie en leidinggevenden in de top van de organisatie. Niet alle organisaties hebben een middenkader. Over het algemeen hebben alleen grote organisaties een middenkader omdat bij die organisaties meer personeelsleden werken en een omvangrijkere organisatiestructuur aanwezig is.

Middenkader in het midden
Het middenkader bevind zich in het midden van de organisatie en vormt daardoor een belangrijke kernpostitie binnen een organisatie. Een goed functionerend middenkader is van groot belang omdat dit er voor zorgt dat de capaciteit van de werkvloer en de organisatiedoelstellingen van de directie goed op elkaar zijn afgestemd. Problemen in deze afstemming worden over het algemeen in het middenkader opgelost. Het middenkader bevind zich in de praktijk ook vaak dichter bij de werkvloer dan de directie. Hierdoor kunnen personeelsleden van de werkvloer ook sneller in contact treden met de werknemers die werken in het middenkader.

Communicatie
Leidinggevenden in het middenkader moeten goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden hebben. Men noemt personeel in het middenkader ook wel middenkaderfunctionarissen. Een middenkaderfunctionaris moet kunnen communiceren met uitvoerend personeel en leidinggevend personeel. Deze schakelpositie zorgt er voor dat er verschillende goede communicatieve vaardigheden moeten worden gebruikt en dat men met verschillende deelculturen van de bedrijfscultuur overweg moet kunnen. Een goede middenkaderfunctionaris moet kunnen schakelen in taken en rollen. Hij of zij moet mensen kunnen motiveren en moet een actieve rol spelen in het voorkomen en oplossen van problemen.

Taken van middenkader
Bovenstaande omschrijving van het middenkader is vrij algemeen. Een specifieke omschrijving van de taken die men in het middenkader uitvoert is moeilijk te geven omdat het takenpakket in het middenkader per organisatie en per sector kan verschillen. Er zijn middenkaderfunctionarissen die een functie hebben met veel leidinggevende aspecten maar er zijn ook middenkaderfunctionarissen met meer algemene coördinerende en werkvoorbereidende de taken.

Opleiding middenkader engineering niveau 4

De opleiding middenkader engineering is vrij nieuw in het opleidingsaanbod van Nederland. Deze opleiding is een technische opleiding op mbo niveau vier. In tegenstelling tot de meeste mbo-opleidingen in de techniek is de opleiding middenkaderengineering meer gericht op kantoorfuncties dan op uitvoerende functies op de werkvloer of fabriek. Men zou ook kunnen zeggen dat middenkader engineering meer gericht is op de zogenoemde ‘witte boorden’ dan op de ‘blauwe boorden’. Met blauwe boorden wordt over het algemeen het personeel op de werkvloer bedoelt.

Wat leer je in de opleiding middenkader engineering?
De opleiding middenkader engineering is gericht op kantoorfuncties in de techniek. Deelnemers aan deze opleiding leren verschillende facetten die bij het kantoorwerk in de technische branche aan de orde komen. Zo leren deelnemers machines en constructies ontwerpen en verkopen. Daarbij komt ook calculatie aan de orde. Om toch raakvlakken met de praktijk te houden leren deelnemers ook producten vervaardigen. Maatvoering en tekeningen maken en tekeningen lezen zijn ook facetten die aan bod komen. Verder is er ook aandacht voor materiaalkunde. De opleiding middenkader engineering wordt door verschillende opleidingsinstituten aangeboden. De inhoud van de opleiding kan verschillen.

Voltijd BOL of BBL en deeltijd BOL:
De opleiding middenkader engineering kan men Voltijd BOL, BBL, of deeltijd BOL volgen. Dit is afhankelijk van de wensen van de deelnemer. Daarnaast dient het ook in combinatie met een geschikt bedrijf mogelijk te zijn om een BBL traject in te gaan. Niet elk bedrijf is geschikt om als BBL plek te dienen voor iemand die een BBL opleiding middenkader engineering volgt.

Wat kun je met de opleiding middenkader engineering?
De kantoorfuncties die in de techniek worden uitgevoerd zijn breed. Er zijn werkvoorbereiders, tekenaars, calculators en engineers werkzaam in middenkaderfuncties. Met de opleiding middenkader engineering zou je in één van deze functies aan de slag kunnen. Het is echter wel mogelijk dat bedrijven voor deze functies specifiek om een hbo-geschoold persoon vragen.

Bedrijven moeten soms nog wennen aan het idee om mbo geschoold personeel in te zetten in het middenkader. Voor functies op het gebied van engineering en research en development moet men vaak nog wel aanvullende opleidingen volgen voordat men aan de slag kan. Meestal vragen bedrijven voor ontwerpfuncties hbo werktuigbouwkunde of de voormalige hts werktuigbouwkunde. De opleiding mbo middenkader engineering biedt voor deze opleiding wel een mooie opstap.  Daarnaast kan iemand met een diploma middenkader engineering ook verder studeren op het gebied van: commerciële  techniek, industrieel design,  elektrotechniek, installatietechniek en mechatronica.