Wat is het middenkader?

Het middenkader is een term die wordt gebruikt om het middelste leidinggevende deel binnen de hiërarchie van een organisatie aan te duiden. Het middenkader bevind zich tussen het uitvoerende personeel op de werkvloer en de directie en leidinggevenden in de top van de organisatie. Niet alle organisaties hebben een middenkader. Over het algemeen hebben alleen grote organisaties een middenkader omdat bij die organisaties meer personeelsleden werken en een omvangrijkere organisatiestructuur aanwezig is.

Middenkader in het midden
Het middenkader bevind zich in het midden van de organisatie en vormt daardoor een belangrijke kernpostitie binnen een organisatie. Een goed functionerend middenkader is van groot belang omdat dit er voor zorgt dat de capaciteit van de werkvloer en de organisatiedoelstellingen van de directie goed op elkaar zijn afgestemd. Problemen in deze afstemming worden over het algemeen in het middenkader opgelost. Het middenkader bevind zich in de praktijk ook vaak dichter bij de werkvloer dan de directie. Hierdoor kunnen personeelsleden van de werkvloer ook sneller in contact treden met de werknemers die werken in het middenkader.

Communicatie
Leidinggevenden in het middenkader moeten goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden hebben. Men noemt personeel in het middenkader ook wel middenkaderfunctionarissen. Een middenkaderfunctionaris moet kunnen communiceren met uitvoerend personeel en leidinggevend personeel. Deze schakelpositie zorgt er voor dat er verschillende goede communicatieve vaardigheden moeten worden gebruikt en dat men met verschillende deelculturen van de bedrijfscultuur overweg moet kunnen. Een goede middenkaderfunctionaris moet kunnen schakelen in taken en rollen. Hij of zij moet mensen kunnen motiveren en moet een actieve rol spelen in het voorkomen en oplossen van problemen.

Taken van middenkader
Bovenstaande omschrijving van het middenkader is vrij algemeen. Een specifieke omschrijving van de taken die men in het middenkader uitvoert is moeilijk te geven omdat het takenpakket in het middenkader per organisatie en per sector kan verschillen. Er zijn middenkaderfunctionarissen die een functie hebben met veel leidinggevende aspecten maar er zijn ook middenkaderfunctionarissen met meer algemene coördinerende en werkvoorbereidende de taken.