Wat zijn de voordelen van een EVC traject?

EVC is een afkorting die staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Doormiddel van EVC-trajecten kunnen werknemers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt trachten hun werkervaring te verzilveren in de vorm van een bepaalde opleiding of opleidingsniveau. Het doel van een EVC-traject is het vergroten van iemand zijn of haar meerwaarde op de arbeidsmarkt. Deze trajecten zijn soms nodig of noodzakelijk om iemand zijn of haar kansen te vergroten op werk.

Waarom een EVC-traject?
Het kan voorkomen dat werknemers met beperkte opleidingen aan de slag zijn gegaan en gedurende het werk steeds meer nieuwe vaardigheden hebben aangeleerd. Tijdens het uitvoeren van je werk kun je namelijk jezelf ontwikkelen en aan nieuwe competenties werken. Naast je werk kunnen ook vaardigheden die je privé hebt geleerd van belang zijn voor je ontwikkeling. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan personen die hobbymatig lassen of aan auto’s sleutelen. Het punt is echter dat al deze vaardigheden niet veel waarde hebben op het cv als ze niet officieel erkend worden en daarom is een EVC-traject interessant.

Als je wilt doorgroeien of van je hobby je werk wilt maken is het verstandig om een EVC traject te ondergaan. Ook als er sprake is van inkrimping of reorganisatie bij je werkgever waardoor je baan misschien gaat verdwijnen kan het verstandig zijn om een EVC traject te volgen. Wanneer je namelijk werkloos raakt is het goed dat je kunt aantonen wat je hebt geleerd bij je voormalige werkgever en welke opleiding daaraan verbonden is.

Voordelen van een EVC-traject
Er zijn een aantal voordelen die puntsgewijs kunnen worden genoemd als men het heeft over een EVC-traject:

  • Je ervaring wordt erkend en verzilverd. Dat zorgt er voor dat je weet wat je niveau is.
  • Door het verzilveren van ervaring doormiddel van een EVC traject kun je dikwijls op hogere functies solliciteren.
  • Een EVC traject is vaak een verkort traject waardoor je niet een complete opleiding hoeft te volgen om toch een erkenning te krijgen van je kennis en ervaring.
  • De opleidingskosten zijn meestal lager dan wanneer men een complete reguliere opleiding volgt.
  • Men bespaart ook tijd omdat men geen voltijd opleiding gaat volgen maar in plaats daarvan de werkervaring laat waarderen. Toch kan een EVC traject wel wat tijd in beslag gaan nemen omdat men de ervaring en competenties moet laten toetsen door een onafhankelijk persoon die daarvoor bevoegd is.
  • Als je zonder werk raakt is een succesvol afgerond EVC-traject een nuttige toevoeging voor het cv.

Wat is EVC en heeft een EVC-traject nut?

EVC is een afkorting die staat voor Erkenning van Verworven Competenties daarnaast wordt deze afkorting ook wel vertaald met Elders Verworven Competenties en Eerder Verworven Competenties. Doormiddel van EVC of een EVC-traject kan men de kennis en vaardigheden die iemand heeft opgedaan in zijn of haar werk en vrije tijd trachten te erkennen. Door deze erkenning kan de desbetreffende persoon aan zijn of haar (potentiële) werkgever laten zien over welk functieniveau en opleidingsniveau hij of zij beschikt. Dit is belangrijk voor het eventueel doorstromen naar een andere functie en promotie.

EVC en opleidingen
Ook voor het volgen van een opleiding kan een EVC nuttig zijn. Doormiddel van een EVC wordt namelijk het kennisniveau van de persoon in kaart gebracht. Voor een eventuele vervolgopleiding is het in kaart brengen van iemand zijn of haar kennis van groot belang. Op basis van een EVC-traject kan een persoon een verzoek indienen voor een vrijstelling van bepaalde deelvakken en modules van een opleiding die hij of zij wil gaan volgen.

Hoe wordt een EVC-traject uitgevoerd?
Een EVC-traject wordt uitgevoerd doormiddel van een onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden de competenties in kaart gebracht die de persoon heeft ontwikkeld tijdens zijn of haar werkervaring. Ook wordt in een EVC-traject  gekeken naar de competenties die zijn opgedaan in opleidingen buiten het reguliere onderwijs. Nadat de competenties in kaart zijn gebracht worden deze vergeleken met de competenties die benodigd zijn voor het ontvangen van een diploma van een beroepsopleiding. Daarnaast worden de competenties ook gebruikt voor het verlenen van vrijstellingen voor modules en andere delen van een beroepsopleiding.

Wat is het resultaat van een EVC-traject?
Een EVC-traject verschaft aan de persoon en zijn of haar werkgever duidelijkheid over de competenties waarover de persoon beschikt. De resultaten van een EVC-traject worden genoteerd in een document. Dit document is het ervaringscertificaat en wordt opgesteld door dezelfde onpartijdige organisatie die het EVC-traject heeft uitgevoerd. Dit ervaringscertificaat wordt vergeleken met de kwalificatiedossiers die aan opleidingen gekoppeld zijn. De kwalificatiedossiers geven weer aan welke eisen een deelnemer van de opleiding moet voldoen. Een ervaringscertificaat vormt net als diploma’s een belangrijk bewijsdocument van de kwaliteiten van een bepaald persoon.

Voordelen van een EVC-traject
Het uitvoeren van een EVC-traject heeft een aantal belangrijke voordelen. Allereerst is een EVC-traject vooral gunstig voor de werknemer. De werknemer kan doormiddel van EVC een goed beeld krijgen van zijn of haar vaardigheden en competenties. Dit duidelijke inzicht kan er voor zorgen dat de werknemer zichzelf of haarzelf beter kan positioneren op de arbeidsmarkt. Een EVC-traject heeft alleen nut als de werknemer zichzelf verder wil ontwikkelen op het gebied waar hij of zij werkervaring heeft opgedaan.

Voor werkgevers zijn EVC-trajecten ook nuttig omdat zij doormiddel van deze trajecten een beter inzicht krijgen in het personeel dat binnen hun bedrijf werkzaam is. Een EVC-traject kan er voor zorgen dat personeel misschien breder ingezet kan worden en dat de kwaliteiten voor personeelsleden optimaler kunnen worden benut.