Werkgevers hoeven in 2016 minder WW-premies

In 2016 hoeven werkgevers in Nederland minder WW-premies te betalen. Vrijdag 23 oktober 2015 werd dit bekend gemaakt door de NOS die haar bericht baseert op de berichtgeving van het UWV. Het zou hierbij gaan om een gezamenlijk bedrag van 700 miljoen euro dat in 2016 door de werkgevers in Nederland bespaard zou kunnen worden.

Afdracht aan de WW in Nederland
Werkgevers in Nederland moeten per maand een bepaald bedrag afdragen aan de WW. Dit bedrag is bestemd voor de werkloze werkzoekenden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een deel van de WW afdracht gaat naar een algemeen fonds en het overige deel naar het sectorfonds. Het sectorfonds is bedoelt voor de ondersteuning van alle werklozen in de sector waar het bedrijf actief is.

Sectoren die profiteren van een lagere WW afdracht
Het gaat in 2015 steeds beter met de economie in Nederland. Daardoor neemt de werkgelegenheid toe en werkloosheid af. Omdat steeds meer mensen aan een betaalde baan worden geholpen hoeft de WW premieafdracht niet omhoog. Er maken minder mensen in Nederland gebruik van een WW uitkering en men verwacht dat deze trend in 2016 wordt doorgezet. In driekwart van de sectoren in Nederland gaat de afdracht aan het sectorfonds voor de WW omlaag. Het gaat hierbij om de bouwsector en bedrijfstakken die aan deze sector verwant zijn zoals timmerbedrijven, mortelbedrijven en stukadoorsbedrijven.

Daling in het aantal werklozen niet overal
De werkgelegenheid neemt echter niet in alle sectoren even snel toe. Daarom profiteren niet alle sectoren evenveel van de verlaging van de afdracht van de WW-premie. In de zuivelindustrie gaat bijvoorbeeld de afdracht voor de WW-premie in 2016 nog omhoog.

Dit heeft te maken met een terugloop in de werkgelegenheid in deze sector. De Nederlandse zuivelindustrie merkt de gevolgen van de Russische boycot en merkt dat haar afzetgebied is geslonken. Daardoor kunnen fabrieken minder productie draaien en is er minder personeel nodig. Dat heeft tot gevolg dat de werkgelegenheid in deze sector afneemt en de bijdrage van bedrijven aan het sectorfonds van de WW omhoog gaat.

Reactie van Technisch Werken
De economie trekt aan maar het lijkt er sterk op dat de internationale politiek het lastig maakt voor bedrijven om van de groei te kunnen profiteren. De Russische boycot is een politiek pressiemiddel voor Rusland maar treft ook Nederlandse bedrijven die hun afzetmarkt zien slinken. De bedrijven die hiervan de gevolgen ondervinden worden dubbel hard getroffen. Ten eerste omdat ze hun omzet zien krimpen en ten tweede omdat ze personeel moeten laten vertrekken en daardoor bovendien een hogere sectorafdracht voor de WW moeten betalen. De overheid moet hiervoor wel een probate oplossing bedenken anders krijgen bepaalde sectoren het in 2016 nog heel moeilijk.