Minder jongen vragen WW aan in eerste helft 2016

In de eerste helft van 2016 hebben minder jongeren in Nederland een WW-uitkering aangevraagd in vergelijking tot de eerste helft van vorig jaar. Het aantal jongeren dat een WW-uitkering aanvraagt is per sector verschillend. Jongeren met een mbo-opleiding in de zorg of bouwsector vroegen in de eerste helft verhoudingsgewijs veel minder vaak een WW-uitkering aan. Dit heeft het UWV bekend gemaakt en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Het gaat in ieder geval beter met de werkgelegenheid onder jonge werkzoekenden. In de eerste helft van 2016 werden door het UWV iets meer dan 50.000 nieuwe uitkeringen aan jongeren onder de 27 jaar verstrekt. Dit aantal ligt echter twaalf procent lager dan het aantal uitkeringen dat in dezelfde periode werd verstrekt in 2015.

Bouwsector draait goed
Vooral de bouwsector doet het goed in Nederland. In deze sector daalde het aantal uitkeringen dat verstrekt werd het sterkste. De daling in deze sector kwam uit op 37 procent. In bijvoorbeeld de gezondheidszorg, cultuur en de welzijnssector was er ook sprake van een daling in het aantal aanvragen voor de WW, hier was de daling 31 procent.  Het aantal vacatures op mbo-niveau is iets gedaald in Nederland maar het aantal vacatures in bepaalde sectoren nam juist toe. In de sector orde en veiligheid groeide het aantal vacatures bijvoorbeeld.

Reactie van Technisch Werken
Er is een grote vraag naar jonge werknemers in de bouw. Zowel timmermannen als installatiemonteurs en elektromonteurs zijn nauwelijks beschikbaar op de vacaturebanken. Veel jongeren vinden hun eerste baan via een (technisch) uitzendbureau. Technische uitzendbureaus hebben een goed beeld van het vacatureaanbod in de regio. Daardoor kunnen ze vaak snel en effectief een passende baan vinden voor hun uitzendkrachten. Omdat technisch personeel schaars wordt is de kans groot dat de technische uitzendkrachten worden overgenomen door de inleners. Vaak krijgen ze dan een bepaaldetijdscontract maar ook vaste contracten worden wel verstrekt.