Pensioenfonds ABP zal premies waarschijnlijk verhogen vanaf 2016

Het Financieele Dagblad heeft bekend gemaakt dat de premies bij ambtenarenpensioenfonds ABP omhoog zullen gaan. De FNV gaat uit van een verhoging van een paar procenten. De sociale partners zijn volgens het FD de verhoging overeengekomen. De procentuele verhoging van de premies wordt uitgesmeerd over een aantal jaar waardoor het effect niet meteen heel groot is.

De verhoging van de premies door het pensioenfonds is een gevolg van de gedaalde rente. Daardoor rendeert het geld van het ABP pensioenfonds minder. Verder verwacht het bestuur van het ABP dat de rendementen op de investeringen van het pensioenfonds ook de komende jaren laag zullen blijven. Het pensioenfonds wil echter de hoogte van de pensioenen wel handhaven. Daarom moet het pensioenfonds het verschil in rendement opvullen met hogere pensioenpremies.

De verhouding tussen de financiële verplichtingen en de bezittingen van het pensioenfonds wordt ook wel de dekkingsgraad genoemd. Deze dekkingsgraat steeg in kwartaal drie van 2016 een klein beetje en kwam uit op 90,7 procent in kwartaal  twee was deze dekkingsgraad nog 90,5 procent bij ABP.