Minder faillissementen in juli 2016

In juli 2016 is het aantal failliet verklaarde bedrijven gedaald in Nederland. Het gaat niet om enorme aantallen. Als men kijkt naar het aantal faillissementen in juli dan zijn er in totaal 16 faillissementen minder uitgesproken dan in de maand juni. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag 8 augustus 2016 bekend. In juni was echter nog sprake van een stijging in het aantal faillissementen ten opzichte van de maand mei. De afgelopen jaren zijn in het aantal faillissementen zowel pieken als dalen geweest. In 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland. Toen was de economische crisis in volle hevigheid aan de gang in Nederland. Vanaf dat jaar ging het steeds wat beter met bedrijven in Nederland en daalde ook het aantal faillissementen.

Faillissementen in de afgelopen jaren
In 2015 was er sprake van zo weinig faillissementen in Nederland dat het niveau van voor de economische crisis weer in beeld kreeg. In de maand augustus 2015 kwam men namelijk op het laagste niveau sinds oktober 2008. Dat was echter van korte duur want de daarop volgende zes maanden liep het aantal faillissementen in Nederland weer op. De drie maanden daarna daalde het aantal faillissementen weer in Nederland. Het aantal zittingsdagen is echter van groot belang bij het bepalen van een stijgende of dalende trend in het aantal faillissementen tussen de maanden onderling. In juli zijn 346 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard in Nederland. Dit aantal is echter niet gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen.

Veel faillissementen in de handel
Niet in alle sectoren zijn veel bedrijven failliet verklaard. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel. In deze sector werden namelijk 64 faillissementen uitgesproken in juli 2016. Ook in de sector van de financiële instellingen lag het aantal faillissementen vrij hoog. In deze sector kwam het aantal faillissementen uit op 52 in totaal. Toch zeggen deze aantallen niet veel over de prestaties in de handel en de financiële dienstverlening . Deze sectoren zijn namelijk in Nederland sterk vertegenwoordig, dit houdt in dat er verhoudingsgewijs veel bedrijven onder de handel en financiële dienstverlening vallen in Nederland. Als men dit in gedachten houdt en de cijfers dan opnieuw gaat bekijken dan valt het op dat er in juli juist veel faillissementen zijn uitgesproken in de vervoersector, opslagsector en in de horeca.

Reactie van Technisch Werken
Het gaat beter met de economie in Nederland. Toch moet het economisch herstel nog wel even goed aanhouden om alle sectoren in Nederland daarvan mee te laten profiteren. Veel bedrijven in Nederland hebben het negatieve effect van de economische crisis nog niet helemaal verwerkt. Bedrijven moeten meer reserves aankweken want de kans bestaat dat er alsnog een nieuwe economische crisis gaat komen. De wereld is politiek en economisch nog lang niet stabiel. Dat zorgt er voor dat een deel van de mensen en bedrijven nog voorzichtig is en nog geen grote uitgaven en investeringen doen.