Bouwmarkten in Nederland hebben last van onhandigheid van consumenten

Nederlandse bouwmarkten hebben nog onvoldoende groei doorgemaakt de afgelopen tijd. De bouwmarkten geven aan dat ze onder druk staan omdat consumenten volgens hen steeds minder tijd besteden aan klussen in privésfeer. Vooral jongere generaties en alleenwonenden klussen minder in Nederland. Volgens de bouwmarkten hebben jongere generaties minder plezier in klussen en zijn ze bovendien ook niet handig. De ABN AMRO publiceerde de ontwikkelingen van bouwmarkten in een specifiek rapport over deze sector.

Herstel bouwmarkten laat op zich wachten
Het economische herstel in de bouwmarktensector laat op zich wachten. Dit is tegen de verwachting in. Door het economische herstel in andere sectoren en het aantrekken van de woningmarkt zouden bouwmarkten juist meer omzet moeten kunnen genereren. De ABN AMRO merkt van dit herstel nog weinig. In 2014 lieten bouwmarkten in Nederland wel tekenen van herstel zien en klommen de bouwmarkten na zware crisisjaren wel wat uit het dal omhoog. In 2015 zette deze opleving echter niet door. De omzet van bouwmarkten daalt en daarnaast staan winstmarges onder druk. Volgens de economen van de ABN AMRO is het voor bouwmarkten nog steeds crisis in Nederland.

Minder geld voor verbouwen
Hoewel de woningverkoop toeneemt nemen de uitgaven bij bouwmarkten niet toe. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat mensen die net een woning hebben gekocht minder geld beschikbaar hebben voor een verbouwing. Huizenkopers moeten bij het afsluiten van hun hypotheek tegenwoordig ook zelf eigen vermogen inbrengen. Dit eigen vermogen om de aankoop van een woning te financieren.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector trekt aan en de huizenmarkt trekt eveneens aan. De werkgelegenheid neemt in de bouw toe. Daarbij gaat het met name nieuwbouw van woningen. Renovatie van woningen wordt ook wel door bouwbedrijven gedaan. Particulieren besteden nog weinig aan verbouwingen omdat ze hun geld wel beter kunnen gebruiken. Verbouwingen worden daardoor uitgesteld en dat merken de bouwmarkten in Nederland.