VNO-NCW: er ontstaat schaarste op de arbeidsmarkt in 2017

Het gaat steeds beter met de arbeidsmarkt in Nederland. Dat is het gevolg van de positieve tendens in de Nederlandse economie. Hans de Boer de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft dat aan de Telegraaf bekend gemaakt. De organisatie verwacht zelfs dat er een volledige werkgelegenheid kan worden gerealiseerd. Daardoor is er een reële kans op schaarste op de arbeidsmarkt.

Op dit moment is er sprake van een aantal moeilijk vervulbare vacatures op de arbeidsmarkt. Volgens Hans de Boer is dit goed nieuws, iedereen kan volgens hem weer profiteren. Of de huidige positieve trend doorzet is afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Daarom moet volgens hem ook een nieuw kabinet in 2017 de economie blijven ondersteunen. Daarvoor zijn nieuwe investeringen nodig met betrekking tot klimaat en mobiliteit.

Hans de Boer pleit er voor dat Nederland de focus gaat leggen op meerjarig gaan investeren. VNO-NCW is heel positief gestemd over de huidige economische ontwikkelingen in Nederland. De consumptie neemt weer toe in Nederland. Hieruit blijkt dat het consumentenvertrouwen weer aan het groeien is. Dit is goed voor bedrijven en dus ook goed voor werknemers. Er ontstaat namelijk weer werkgelegenheid en  werkzekerheid.