Overspannen arbeidsmarkt in de bouwsector in 2017

In de bouwsector dreigt een overspannen arbeidsmarkt te ontstaan. Dit komt omdat in de bouwsector een chronisch tekort aan personeel is ontstaan. Dit tekort ontstond al in 2016 toen veel bouwbedrijven maar met moeite bouwpersoneel konden vinden voor het afronden van bouwprojecten. De bouwbedrijven hebben echter te maken met een groeiende vraag naar nieuwbouwwoningen en ook de utiliteitssector maakt een groei door. Verschillende bouwbedrijven hebben wel de aanvragen binnen voor projecten maar hebben niet de mankracht om de projecten uit te kunnen voeren. Daardoor raakt de orderportefeuille van veel bouwbedrijven vol. Dat is natuurlijk goed nieuws en zorgt er voor dat veel bouwbedrijven een sterk ondernemersvertrouwen hebben maar dit ondernemersvertrouwen wordt wel enigszins gedrukt door het chronische tekort aan personeel in de bouwsector.

UNETO-VNI
In de bouw zijn verschillende organisaties actief waaronder de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel UNETO-VNI. De voorzitter van deze organisatie is Doekle Terpstra die ook bekend is vanwege zijn vakbondachtergrond. Hij heeft al vaker geroepen dat er een steeds groter tekort gaat komen aan elektromonteurs en installatiemonteurs. Dit tekort zal oplopen in de duizenden personeelsleden in de installatiebranche. Hij is daarom voor onorthodoxe maatregelen. Er zijn namelijk creatieve oplossingen nodig om de overspannen arbeidsmarkt in de branche tegen te gaan. Volgens Doekle Terpstra zijn oplossingen van vroeger niet meer toereikend.

Wegkopen van vakkrachten
Verschillende technische bedrijven proberen vakkrachten van andere bedrijven te kopen door ze meer loon te bieden of andere betere arbeidsvoorwaarden. Ook technische VCU gecertificeerde uitzendbureaus gaan met deze trend mee. Deze trend ontstaat altijd wanneer de technische arbeidsmarkt weer uit een economische crisis opkrabbelt. Toch is het wegkopen van vakkrachten een kortstondige oplossing. Het zorgt er voor dat de arbeidsmarkt hevig in beweging wordt gebracht. Er kan een ware exodus optreden wanneer een bedrijf/werkgever niet populair is onder personeel of onderbetaald.

Dit is niet per definitie verkeerd omdat bedrijven weer naar hun personeel moeten gaan luisteren als er een tekort aan personeel dreigt te ontstaan. Niet alleen het binnenhalen van vakkrachten is belangrijk het binnenhouden van vakkrachten is net zo goed belangrijk. Als bedrijven niet zorgvuldig met hun personeel omgaan en niet luisteren naar hun wensen zal het effect op een gegeven moment zijn dat het personeelsbestand gaat krimpen en de problemen alleen maar groter worden om opdrachten af te ronden.

Samenwerken is belangrijk
In de bouw werken veel bedrijven met elkaar samen om een bouwproject tot een succes te maken. Er wordt gesproken over hoofdaannemers en onderaannemers. Gezamenlijk moeten ze er voor zorgen dat het project zo wordt gerond dat alles conform het bouwbesluit is en conform de wensen van de opdrachtgevers en gebruikers. In turnkey projecten moet alles tot in de puntjes worden afgerond. Dat vereist een nauwkeurige samenwerking. Ook bij het vraagstuk op de arbeidsmarkt moeten bedrijven met elkaar gaan samenwerken. Arbeidsmarktvragen kun je als bedrijf niet geïsoleerd oplossen volgens Doekle Terpstra dat moet je volgens hem ook samen doen. Er moet ook vernieuwend overleg met de vakbeweging volgens de voorzitter.