Krapte op arbeidsmarkt vertraagt economische groei in 2017

De arbeidsmarkt en de economie zijn nauw met elkaar verbonden. Als het goed gaat met de economie dan merk je dat op de arbeidsmarkt en als het slecht gaat met de economie is dat ook goed merkbaar in de werkloosheidscijfers op de arbeidsmarkt. Het zou mooi zijn wanneer vraag en aanbod op de arbeidsmarkt altijd in evenwicht zouden zijn maar dat is bijna nooit het geval. Nu de economie weer aantrekt blijkt er bijvoorbeeld weer een krapte te ontstaan aan personeel op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid neemt toe maar er is een tekort aan ervaren personeel om alle openstaande vacatures in te vullen.

Techniek en bouw
Vooral in de techniek en op de bouw is er sprake van een tekort aan personeel. Bouwbedrijven plaatsen veel vacatures en hun onderaannemers zetten eveneens veel vacatures uit. Hierbij kun je denken aan installatiebedrijven en verschillende toeleveranciers. Er is wel personeel beschikbaar op de arbeidsmarkt maar die hebben vaak een andere achtergrond en zijn daardoor niet gekwalificeerd genoeg om technische werkzaamheden vakkundig uit te kunnen en te mogen uitvoeren.

VCU uitzendbureau
Niet alleen bouwbedrijven merken dit probleem. Uitzendbureaus in de techniek merken precies hetzelfde. Een VCU uitzendbureau is vaak nauw verbonden met de technische arbeidsmarkt en de bouw en is afhankelijk van haar opdrachtgevers voor vacatures en opdrachten. Inmiddels worden veel bouwondernemingen ook steeds afhankelijker van technische uitzendbureaus. De bedrijven weten niet meer waar ze het personeel vandaan moeten halen en vertrouwen op de uitzendondernemingen.

Onderzoek Rabobank
Economen van de Rabobank stellen vast dat de arbeidsmarkt er voor zorgt dat ook de economische groei belemmert. De economische groei wordt volgens deze economen met ongeveer 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) belemmert. Dit staat in een rapport dat maandag 31 juli 2017 is verschenen. Naast de bouwsectoren heeft ook de IT-sector te kampen met veel openstaande vacatures. Ook uitzendbureaus worden in het rapport genoemd evenals ingenieursbureaus en juridisch- en managementadviesbureaus. Deze organisaties hebben tijdens het onderzoek laten weten tegen een gebrek aan geschikt personeel op te lopen.