Arbeidsmarkt in eurolanden hersteld in 2016

Het gaat goed met de arbeidsmarkt in de eurolanden. In deze Europese landen is de afgelopen maanden de arbeidsmarkt verder verbeterd. Daarnaast is de werkgelegenheid in de eurolanden gegroeid.  De werkgelegenheid is in het derde kwartaal gemiddeld met 0,2 procent toegenomen in 2016.

Door deze toename was er ruim 1 procent meer werk dan de hoeveelheid werk in het derde kwartaal van 2015. De informatie komt naar voren uit een rapportage van Europees statistiekbureau Eurostat die dinsdag 13 december 2016 cijfers publiceerde over de Europese arbeidsmarkt. In het derde kwartaal van dit jaar hadden 153,4 miljoen mannen en vrouwen in de eurolanden betaald werk.

De werkgelegenheid nam niet in alle landen evenveel toe. Ten opzichte van het tweede kwartaal vielen vooral de landen Portugal en Spanje positief op. In die landen nam de werkgelegenheid met respectievelijk 1,3 en 0,8 procent toe te opzichte van het kwartaal daarvoor. Nederland had een minder sterke groei in werkgelegenheid.  Hier werd een groei van 0,3 procent in de werkgelegenheid gemeld.