Werkloosheid in eurolanden is in mei 2016 afgenomen

De werkgelegenheid in Europa neemt toe. Dat komt omdat de economie aantrekt. Verschillende bedrijfssectoren merken dat er meer orders worden geplaatst en dat de koopbereidheid onder consumenten toeneemt. Daardoor krijgen bedrijven het drukker en neemt de werkgelegenheid toe. Dit heeft automatisch tot gevolg dat de werkloosheid afneemt in de gebieden waar met de euro wordt betaald. De afname is van 10,2 procent in april 2016 naar 10,1 procent in mei 2016. Dit percentage is alleen van toepassing op de beroepsbevolking in de eurolanden.

De cijfers zijn vrijdag 1 juli 2016 bekend gemaakt door het Europese statistiekbureau Eurostat. Er zijn in totaal negentien eurolanden. In deze landen zaten in de meimaand bijna 16,3 miljoen mensen zonder betaald werk. Dat zijn 112.000 minder werklozen dan in april en ruim 1,4 miljoen minder dan in de maand mei 2015. Deze daling in de werkloosheid komt overeen met de gemiddelde verwachting op de arbeidsmarkt van economen.