Werkloosheid eurozone gestabiliseerd in juni 2016

In juni 2016 is de werkloosheid gestabiliseerd in de eurozone. Het werkloosheidsniveau is op dit moment in de eurozone op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar. In juni was 10,1 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden werkloos. In 2015 was er in juni nog sprake van 11 procent werkloosheid in de eurozone. De maand juni van 2016 was een goede maand als men kijkt naar de werkloosheid. In de gehele Europese Unie is de werkloosheid gedaald van 9,5 naar 8,6 procent in die periode.

Vijfentwintig landen lieten een verbetering zien op het gebied van de werkgelegenheid. De werkloosheid bleef in België en Estland stabiel. Alleen in Oostenrijk nam de werkloosheid toe, dat land vormde een uitzondering. Tussen de landen onderling zijn nog grote verschillen merkbaar in de werkloosheidspercentages. In Griekenland is bijvoorbeeld de werkloosheid nog steeds zeer hoog. In dat land kwam de werkloosheid nog uit op 23,3 procent in juni 2016.

Ook in Spanje was sprake van een forse werkloosheid. Dit land kwam met een werkloosheid van 19,9 procent op de tweede plaats. In Duitsland, Malta en Tsjechië is de werkloosheid het laagste. In juni kwam het werkloosheidspercentage in die landen uit op 4 procent. Nederland had in juni een werkloosheidspercentage van 6,1 procent van de beroepsbevolking.