Kabinet heeft 2 locaties aangewezen voor de bouw van windmolenparken in 2016

Nederland moet meer investeren in duurzame energievoorziening.  Dit houdt in dat er technische installaties moeten worden aangebracht waarmee elektrische energie kan worden gewonnen uit windkracht en zonlicht.  Deze door de natuur gegeven energiebronnen worden ook wel hernieuwbare energiebronnen genoemd omdat ze niet op kunnen raken. Men heeft echter wel constructies en installaties nodig om van windkracht en zonlicht elektrische energie te maken. Een bekend effectief middel hiervoor zijn de windmolens waarmee windenergie wordt omgezet in de beweging van de wieken van de windmolens.  Deze bewegingsenergie wordt vervolgens weer omgezet in elektrische energie.

Maar tegen het gebruik van windmolens hebben mensen ook bezwaren. Windmolens of windturbines zijn vaak hoog en vanaf grote afstand te zien. Niet iedereen vind een horizon met allemaal windmolens een mooi gezicht. Daarom maken veel gemeenten in Nederland geen haast met het plaatsen van windmolens of windmolenparken. Het gevokg is echter dat er in Nederland nog steeds niet voldoende elektrische energie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

De overheid heeft daarom besloten om zelf gebieden aan te wijzen waar windmolens geplaatst moeten worden. Het kabinet heeft voor de kust vsn Noord-Holland en Zuid-Holland twee gebieden officieel aangewezen als locaties voor windmolenparken. Dit gebeurde ondanks bezwaren van gemeenten zoals Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. De windmolenparken worden op zee gebouwd ongeveer tussen de 18,5 en 22 kilometer uit de kust.

De desbetreffende windmolenparken sluiten aan bij andere netwerken van windmolenparken die verder op zee zullen worden aangebracht. In het energieakkoord liggen de afspraken vastgelegd voor het winnen van energie uit hernieuwbare energiebronnen. Deze afspraken of doelstellingen worden op dit moment lang niet gehaald. Daarom wil het kabinet vaart maken met de komst van windmolenparken op zee.

Volgens het energieakkoord moet 16 procent van alle energie in 2023 uit duurzame bronnen worden opgewekt. De geplande windmolenparken op zee helpen de overheid om dat doel te behalen. De gemeenten Katwijk, Zandvoort en maar ook andere gemeenten zijn niet blij met de komst van de windmolenparken, ze zijn bang dat de windmolens het uitzicht bederven vanaf het strand. Daardoor zouden toeristen weg kunnen blijven en het toerisme is juist belangrijk in die gemeenten aan de Nederlandse kust.

Milieuorganisatie Greenpeace is echter wel blij met de plannen voor ee windmolenparken. Minister Henk Kamp van Economische Zaken houdt zich volgens de milieuorganisatie keurig aan de doelstellingen om meer windmolens te plaatsen voor de opwekking van elektrische energie. Dat is een ininvestering in de toekomst.