Besparing van 2 miljard op bouw windmolenparken in 2016

De Nederlandse Staat betaald subsidies voor de bouw van windmolenparken. Deze subsidies moeten de kosten voor de bouw van windmolenparken reduceren. Vaak wordt tijdens de bouw pas echt duidelijk wat de kosten zullen bedragen en welk bedrag aan subsidie daadwerkelijk nodig is. Maandag 1 augustus 2016 stond een bericht in Het Financieele Dagblad (FD) waaruit blijkt dat het bedrag aan subsidies mogelijk 2 miljard lager uitvalt dan men eerder had verwacht. De kostprijs van de aanleg van windmolenparken op zee zal de komende jaren lager uitvallen. Daardoor is er ook minder subsidie van de overheid nodig.

Vijf windmolenparken
Volgens het Financieele Dagblad moeten er in Nederland nog vijf grote windmolenparken worden gebouwd om aan het eerder gesloten Energieakkoord te voldoen. De doelstelling is om in 2023 zoveel windmolens op zee in bedrijf te hebben dat deze gezamenlijk 4.450 megawatt elektriciteit opleveren. In september 2013 werd het Energieakkoord tussen verschillende partijen gesloten in Nederland. Toen dit akkoord werd gesloten hield de staat nog rekening met een totaal bedrag aan subsidies van 18 miljard euro voor windmolens op zee. In 2015 maakte minister Henk Kamp van Economische Zaken al bekend dat hij inmiddels uitging van een totaalbedrag van 12 miljard euro. In 2016 blijkt ook dit bedrag te hoog zijn ingeschat waardoor het subsidiebedrag naar verwachting 2 miljard lager zal uitvallen.

Reactie van Technisch Werken
Een nieuwe meevaller voor de overheid is mooi meegenomen. Investeren in duurzame energiewinning wordt daardoor minder kostbaar al eerder werd aangenomen. Dat kan de toekomst van duurzame, hernieuwbare energievoorziening alleen maar ten goede komen.