Financiering voor windmolenparken Borssele III en Borssele IV is rond

De financiering die nodig is voor de bouw van de windmolenparken Borssele III en Borssele IV is rond. Dat betekent dat het consortium dat de offshore windparken wil gaan bouwen verder kan gaan met de uitvoering van hun plannen. Vermoedelijk gaat de bouw van de windmolenparken van start in het vierde kwartaal van 2019.

Consortium windmolenparken
Het consortium dat de windmolenparken wil bouwen bestaat uit een aantal bedrijven. De volgende bedrijven doen hier aan mee:

  • Eneco,
  • Shell,
  • Van Oord,
  • DGE
  • Partners Group.

Het bedrijf DGE is een dochterbedrijf van het Japanse Mitsubishi. Partners Group is een investeringsmaatschappij uit Zwitserland. Natuurlijk wordt bij dit soort projecten altijd gekeken naar de investering en de opbrengsten. Daarom hebben de partijen ook afspraken gemaakt over de afname van de stroom die door het windmolenpark wordt opgewekt. Deze duurzame elektrische stroom zal in ieder geval de komenden vijftien jaar worden afgenomen door Shell en Eneco. De bouwfase vereist echter een investering van 1,3 miljoen euro.

Vermogen windmoleparken
Als de windmolens allemaal in gebruik worden genomen dan kunnen ze gezamenlijk 2.800 gigawatt uur groene stroom per jaar produceren. Deze hoeveelheid elektrische stroom is gelijk aan de hoeveelheid elektrische stroom die 823.529 huishoudens per jaar verbruiken. De windmolens zullen waarschijnlijk begin 2021 elektrische stroom gaan produceren. Alle windmolens hebben gezamenlijk een capaciteit van 731,5 megawatt.