CDA wil dienstplicht invoeren vanaf 2017?

Het CDA heeft op zaterdag bekend gemaakt dat ze de militaire dienstplicht weer in Nederland wil invoeren. De partij wil daarbij de ddienstplicht in eerste instantie verplicht stellen voor jeugdige vandalen. CDA leider Buma gaf in een interview met een journalist van het AD aan dat de raddraaiers de dienstplicht misschien niet leuk zullen vinden maar desondanks is het volgens de partijleider goed voor jeugdige vandalen.

Op een later moment zullen alle jongeren in Nederland dienstplicht morten volgen. De invoering van de dienstplicht moet zowel voor jongend als meisjes gelden. De partijleider is voor een gefaseerde invoering van de dienstplicht omdat moet worden voorkomen dat de krijgsmacht in een keer wordt overspoeld door jongeren. De duur van de dienstplicht is nog onbekend. De CDA-leider  denkt zelf aan een dienstplicht van een half jaar tot een jaar.

Volgens het CDA staat de militaire dienstplicht nog steeds in de wet. Ondanks dat roept Defensie geen dienstplichtigen meer op. Dit komt omdat de opkomstplicht is voor dienstplichtigen in Nederland is opgeschort. Het plan van Buma is niet nieuw. Ongeveer twee jaar geleden pleitte hij al voor een maatschappelijke dienstplicht.

Dienstplicht als antwoord op individualisering

Het CDA geeft aan dat veel probleemgedrag van jongeren ontstaat door de toegenomen individualisering in de Nederlandse maatschappij. Buma wil terug naar systemen die verband brengen. Militaire dienst zou dit verband kunnen bieden aan jongeren. Buma vindt het ongewenst dat jongeren nu vooral communiceren doormiddel van een mobiele telefoon in plaats van dat men samenwerkt en communiceert met elkaar.

Verschillende politieke partijen in Nederland werken volgens de CDA-leider de individualisering in de hand en zorgen voor een verwijdering tussen mensen in de samenleving.  Hij benoemd daarbij de partijen PVV en de nieuwe politieke partij Denk. De laatste is volgens Buma een omgekeerde kopie van de PVV.

Reactie van Technisch Werken

In eerste instantie zal het voorstel om de dienstplicht weer in te voeren voor de nodige verbazing en vragen zorgen in de maatschappij.  Is een dienstplicht nog wel nodig of van deze tijd? Zit defensie nog wel te wachten op dienstplichtigen die het leger in moeten terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Misschien moet de dienstplicht in Nederland in de eenentwintigste eeuw wel een hele andere vorm krijgen? Vorige eeuw hadden sommige landen de arbeidsdienst. Dit was ook een soort dienstplicht alleen was het geen militaire dienst, hoewel het regime wel op militaire basis was. Je had binnen de arbeidsdienst rangen en standen en bovendien droeg men uniformen.

Het verschil met militaire dienst was echter dat men arbeid verrichte. De arbeidsdienst werd ingezet om kanalen uit te graven en wegen aan te leggen. Ook in de bosbouw werd de arbeidsdienst ingezet. Voor de overheid was de arbeidsdienst een effectief middel om haar jonge burgers op een goedkope manier arbeid te laten verrichten.  Voor de jonge burgers was re arbeidsdienst een verplichting maar wel een goed systeem om discipline en saamhorigheid te creëren. Verder leerde men in de arbeidsdienst vaardigheden aan en verrichte men vooral fysieke arbeid. Dat werd vorige eeuw nog als gezond werk beschouwd. Tegenwoordig komt men er steeds meer achter dat de mens niet gemaakt is om stil achter de computer te zitten of de hele dag met een mobiele telefoon of tablet te communiceren.  Daarom gaat men naar de sportschool.  Dat is leuk voor de sportschool maar fysieke arbeid is ook een nuttige oplossing.  Misschien moet het CDA eens nadenken over een arbeidsdienstplicht in plaats van een militaire dienstplicht.