Akkoord voor bouw windmolenparken op zee in 2016

Op dinsdag 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het plan waarmee minister Henk Kamp van Economische Zaken snel windmolenparken op zee wil realiseren. Het is de bedoeling dat de eerste twee grote windparken voor de kust van Zeeland worden gebouwd.

Er moeten snel windmolenparken worden gebouwd
Minister Kamp wil dat er snel windmolenparken worden gebouwd voor de Nederlandse kust. De windmolens moeten elektrische energie opwekken. Deze duurzame elektrische energie zorgt er voor dat het percentage aan elektrische energie dat uit duurzame energiebronnen wordt gewonnen toeneemt. De toename van duurzame energiebronnen is vastgelegd in het energieakkoord.

Het energieakkoord van Nederland
In het Nederlandse energieakkoord zijn afspraken vastgelegd tussen werkgevers, vakbonden en verschillende milieuorganisaties met betrekking tot de verduurzaming van Nederland. Een voorbeeld van de gemaakte afspraken is de taakstelling dat in 2020 in totaal 14 procent van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame energiebronnen wordt opgewekt. Met de huidige windmolenparken zal deze doelstelling waarschijnlijk niet worden gehaald. De windmolens die voor de Zeeuwse kust in zee worden geplaatst moeten er volgens minister Kamp voor zorgen dat er een stap wordt gezet in de goede richting.

Stoom van windmolens op zee
Het opwekken van stroom op zee is één ding. De stroom moet ook naar de vaste wal worden getransporteerd. Daarvoor is netbeheerder TenneT ingeschakelt. Deze netbeheerder moet er voor zorgen dat de stroom die opgewekt wordt door de windmolens op zee zo goedkoop mogelijk aan land komt.

TenneT als netbeheerder
Volgens minister Kamp is het inschakelen van TenneT als netbeheerder een financieel aantrekkelijke keuze. Het zou volgens de minister miljarden euro’s schelen als TenneT wordt ingeschakeld omdat de bedrijven nu niet zelf de elektriciteitskabels hoeven aan te leggen tussen de windmolens en de vaste wal.

Waar worden windmolenparken gebouwd?
Eerder werd door het kabinet geïnventariseerd waar de windmolenparken precies op zee moeten worden gebouwd. Hieruit kwam naar voren dat er drie gebieden zijn waar een windmolenpark kan worden gebouwd. De doelstelling is om voor de kust van Zeeland de eerste twee grote windmolenparken te bouwen. Daarnaast wil het kabinet ook in Noord-Holland en Zuid-Holland windmolenparken laten bouwen. In totaal kunnen, als het aan het kabinet ligt, de komende tijd vijf windparken worden gebouwd op de eerder genoemde gebieden.

Vermogen van de windmolenparken
Het vermogen dat de windmolenparken gezamenlijk moeten opwekken is 3.500 megawatt. Met dit vermogen moeten in totaal 5 miljoen huishoudens van stroom worden voorzien. Dat is een aanzienlijke stap in de goede richting als het gaat om het verduurzamen van Nederland.

Reactie van Technisch Werken
De windmolenparken op zee zijn een gunstige ontwikkeling als het gaat om het verduurzamen van Nederland. De bouw van deze windmolenparken had al lang kunnen starten maar de Tweede Kamer stemde de vorige stemronde niet in met de plannen van minister Kamp. Inmiddels is de Tweede Kamer wel akkoord met de nieuwe plannen en kan men starten met de bouw. Het gaat hierbij puur om windmolenparken op zee. Eerder deze week werd al bekend gemaakt dat gemeenten in Nederland nog te weinig doen om de bouw van windmolens op land te stimuleren.

Er is ook op dit gebied nogal wat werk nodig vooral van lokale overheden om de bevolking te overtuigen van het nut van windenergie. Aks dat niet lukt zal men toch naar vervangers moeten zoeken duur eveneens bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Hierbij kan je denken aan het gebruik van warmteopslag en aardwarmte. Ook vergisting is een proces waaruit energie kan worden gewonnen. Windmolens zijn niet de enige oplossing waarmee men duurzame energie kan opwekken. Het lijkt er soms op dat de overheid met name op windenergie is gericht. Dat werkt beperkend.