Minister Kamp vindt de grondprijzen voor windmolenparken te hoog

Minister Kamp van Economische Zaken heeft een reactie gegeven op een inventarisatie van de NOS over de prijzen die voor de grond voor windmolens moeten worden betaald. In deze reactie gaf de minister aan dat de hoge prijzen voor de grond te wijten zijn aan de marktwerking. De grondprijzen voor windmolenparken zijn bijna tien keer zo hoog als de prijzen die voor de grond wordt betaald die wordt gebruikt voor kolencentrales.

Minister Kamp vindt dat de prijzen die worden gevraagd voor de grond voor windmolens te hoog zijn. Dit is ook de conclusie die getrokken kan worden uit het rapport van de NOS. In dit rapport is aangegeven dat de pachtprijzen voor de grond die gebruikt wordt voor windmolens onevenredig hoog zijn. Minister Kamp gaf in de Tweede Kamer aan dat “kolen en wind niet te vergelijken zijn”.

Hierbij doelde hij op de locatie van kolencentrales en windmolenparken. Volgens hem staan kolencentrales op industrieterreinen. De grond op deze terreinen heeft een lagere prijs dan de grond die bij een boer wordt gepacht. De minister gaf aan dat de overheid probeert om de grondprijzen te laten dalen. Hierdoor hoopt de overheid er voor te zorgen dat ook particulieren hun pachtprijzen verlagen.

Reactie van Technisch Werken
De prijzen van groene energie moeten omlaag. In het bericht dat eerder deze dag werd gepubliceerd is aangegeven dat verschillende mensen in de Kamer er voor willen zorgen dat duurzame energie aantrekkelijker wordt voor Nederlandse consumenten. Hoge grondprijzen voor windmolens worden doorberekend in de prijs die men betaald voor windenergie. Hierdoor wordt de prijs van windenergie onnodig verhoogd. Door lagere grondprijzen te hanteren kan de windenergie goedkoper worden aangeboden aan potentiële afnemers. Dit is een belangrijke stap die genomen kan worden. Daarnaast is deze stap ook voor de toekomst belangrijk. De meeste pachtprijzen liggen in contracten van 10 tot 15 jaar vast. Een lage grondprijs of pachtprijs zorgt er voor dat de kosten voor windenergie geruime tijd laag blijven.