Rabobank: autobranche maakt krimp door in 2016

Dinsdag 22 maart 2016 heeft de Rabobank een sectorprognose gepubliceerd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de bouwsector het heel goed deed in 2015 in Nederland. Ook andere sectoren zoals de transportsector en de industrie maakten een groei door, de autobranche deed het in 2015 ten opzichte van 2014 eveneens goed.

In feite ging het in 2015 met alle bedrijfssectoren in Nederland goed. Het valt echter op dat de autobranche in 2014 een krimp doormaakte ten opzichte van andere sectoren. De Rabobank verwacht dat de autosector ook in 2016 een krimp zal doormaken. Daardoor is deze sector naar verwachting de enige sector die niet groeit in Nederland dit jaar.

Vertekenend beeld
De autoverkoop zat in 2015 nog in de lift. Dat kwam door de geplande fiscale veranderingen die op 1 januari 2016 ingingen. Deze geplande veranderingen voor 2016 zorgden er voor dat mensen die in dat jaar een auto zouden kopen meer bijtelling moesten betalen dan degenen die in 2015 een auto hebben aangeschaft.

Veel consumenten besloten daarom aan het einde van 2015 nog een auto aan te schaffen. Dit was een belangrijke impuls voor de autoverkoop in 2015. De enorme stijging in de autoverkoop in 2015 hadden een onvermijdelijk gevolg. De autoverkoop aan het begin van 2016 zou namelijk drastisch dalen. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd.

Autoverkoop in een dip
De Nederlandse autoverkoop is in 2016 in een dip beland. Volgens de Rabobank zal de autobranche in 2016 ongeveer 1 procent krimpen. In 2015 groeide de autosector nog met 3 procent. De toename van de autoverkoop in 2015 zorgt dus voor een extra afname van de autoverkoop in 2016.

Reactie van Technisch Werken
De autobranche is een segment dat nog niet voldoende heeft kunnen profiteren van de economische opleving. Klaarblijkelijk stellen veel consumenten de aanschaf van een auto nog uit. Het dieselschandaal bij Volkswagen heeft het consumentenvertrouwen misschien iets ondermijnd maar toch valt het op dat in andere Europese landen de verkoop van auto’s toeneemt.

Nederland loopt achter. Misschien moet de overheid nadenken over nieuwe regels waardoor de aanschaf van zuiniger auto’s gunstiger wordt. Daardoor kunnen mensen met vervuilende auto’s met een energielabel van E, F of zelfs G er toe bewogen worden om minder vervuilende auto’s te kopen.