Wat is een afrastering?

Een afrastering is een hekwerk dat wordt aangebracht rondom een bepaald stuk grond of erf. Met een afrastering bedoelt men meestal een constructie waarin gaas is aangebracht. Dit gaas is in feite een soort netwerk of raster vandaar de naam afrastering. Meestal gebruikt men het woord schutting als men een gesloten afscheiding heeft gemaakt. Hierbij kan men denken aan een hekwerk dat is geconstrueerd uit planken of balken.

Een hek is in tegenstelling tot een schutting wel gedeeltelijk open. Dit houdt in dat men door een hek heen kan kijken en dat de wind er door heen kan waaien. Een schutting biedt daarom in de praktijk meer beschutting. Een hek wordt vaak gemaakt van hout, metaal of kunststof. Soms brengt men op een hek punten aan of prikkeldraad. Doormiddel van die scherpe objecten probeert men te voorkomen dat mensen of dieren over het hek of over de schutting heen te klimmen.

Een hek of afrastering bestaat naast rasters of planken ook uit palen of andere verticale objecten waar de hekwerkdelen of het gaas aan gemonteerd kan worden. Deze palen worden over het algemeen diep in de grond geslagen of geboord. Het komt ook voor dat men een fundering aanbrengt van bijvoorbeeld beton waarin men de palen plaatst.