Wat is een afrastering?

Een afrastering is een hekwerk dat wordt aangebracht rondom een bepaald stuk grond of erf. Met een afrastering bedoelt men meestal een constructie waarin gaas is aangebracht. Dit gaas is in feite een soort netwerk of raster vandaar de naam afrastering. Meestal gebruikt men het woord schutting als men een gesloten afscheiding heeft gemaakt. Hierbij kan men denken aan een hekwerk dat is geconstrueerd uit planken of balken.

Een hek is in tegenstelling tot een schutting wel gedeeltelijk open. Dit houdt in dat men door een hek heen kan kijken en dat de wind er door heen kan waaien. Een schutting biedt daarom in de praktijk meer beschutting. Een hek wordt vaak gemaakt van hout, metaal of kunststof. Soms brengt men op een hek punten aan of prikkeldraad. Doormiddel van die scherpe objecten probeert men te voorkomen dat mensen of dieren over het hek of over de schutting heen te klimmen.

Een hek of afrastering bestaat naast rasters of planken ook uit palen of andere verticale objecten waar de hekwerkdelen of het gaas aan gemonteerd kan worden. Deze palen worden over het algemeen diep in de grond geslagen of geboord. Het komt ook voor dat men een fundering aanbrengt van bijvoorbeeld beton waarin men de palen plaatst.

Wat is kippengaas en waar wordt kippengaas voor gebruikt?

Kippengaas is een benaming die wordt gebruikt voor dunne flexibele gaasnetten. Kippengaas is meestal verzinkt. Dit houdt in dat er een dun laagje zink over het stalen net heen aangebracht is. Door deze laag zink is het gaas beter bescherming tegen corrosie. Kippengaas bevat gaten in de vorm van zeskanten. De draden waaruit het gaasnetwerk bestaat zijn behoorlijk dun, maximaal 1 millimeter.

Toepassingen voor kippengaas
Kippengaas werd en wordt onder andere gebuikt voor de bouw van kippenhokken of afrasteringen voor kleine dieren zoals konijnen en cavia’s. Een afrastering voor bijvoorbeeld kippen noemt men ook wel een kippenren. Daarnaast wordt kippengaas ook wel gebruikt voor andere soorten omheiningen bijvoorbeeld om planten of bomen heen zodat deze beschermd zijn tegen dieren die de flora kunnen beschadigen.

Overige toepassingen
Meestal maakt men bij het plaatsen van een afrastering ook gebruik van paaltjes die van hout, metaal of kunststof zijn gemaakt. Daaraan bevestigd men het kippengaas met bijvoorbeeld spijkers of krammen. Kippengaas gebruikt men soms ook wel als eenvoudige wapening in constructies van beton. Maar officieel is kippengaas daarvoor te dun en te zwak. Daarom wordt kippengaas zeker niet op de bouw gebruikt als wapening. Men kan meer denken aan eenvoudige kleine wapeningen voor het plaatsen van funderingen van tuinhekjes en andere constructies die niet veel belast worden.

Creatief
Verder wordt kippengaas nog in talrijke creatieve knutselprojecten gebruikt. hierbij kan men denken aan grote feestwagens met papier-maché figuren er op. Het kippengaas wordt voor de objecten dikwijls als vormgevend materiaal gebruikt. Men kan met het kippengaas dan de vorm bepalen om deze vervolgens met papier-maché te overplakken.