Wat is een afrastering?

Een afrastering is een hekwerk dat wordt aangebracht rondom een bepaald stuk grond of erf. Met een afrastering bedoelt men meestal een constructie waarin gaas is aangebracht. Dit gaas is in feite een soort netwerk of raster vandaar de naam afrastering. Meestal gebruikt men het woord schutting als men een gesloten afscheiding heeft gemaakt. Hierbij … Read more