VNO-NCW: Nederland moet meer investeren in duurzame energie vanaf 2016

De werkgeversorganisatie VNO-NCW wil dat Nederland meer aandacht besteedt aan duurzame energie. Dit maakte de voorzitter van deze organisate, Hans de Boer, bekend. Hij wil dat Nederland veel meer gaat inzetten op duurzame energie. Volgens Hans de Boer zal er de komende jaren een overgang plaatsvinden van fossiele brandstoffen en vervuilende energie naar een groene energievoorziening.

Overgang in energie

Deze overgang zal de komende dertig tot veertig jaar plaatsvinden en zal volgens de voorzitter een investering van totaal 200 miljard euro vereisen. Dit maakte de werkgeversvoorman zondagochtend bekend in WNL op Zondag. Volgens De Boer moet de Nederlandse overheid jaarlijks zeven miljard uittrekken voor de omschakeling van vervuilende energie naar meer duurzame energie. Volgens hem heeft de overheid ook ruimte voor deze investering op de Rijksbegroting.

Bedrijfsleven is er klaar voor

Ook het bedrijfsleven zal een bijdrage op dit gebied moeten leveren. Over de hoogte van deze bijdrage deed De Boer geen uitspraak.Hij had het wel over een Nationale investeringsbank van overheid en hetvbedrijfsleven. Volgens De Boer moet de Nederlandse overheid de voortrekkersrol op zich nemen in dit proces. Volgens De Boer kan de overheid rekenen op medewerking van het bedrijfsleven. Bedrijven zoals Shell staan volgens hem te springen om te investeren in de energietransitie. Deze bedrijven wachten echter op de koers van de overheid. Als de overheid er werk van maakt staan de bedrijven klaar om hun bijdrage te leveren.

Groen investeringsfonds

De houding vanVNO-NCW ten opzichte van duurzaamheid is niet nieuw.  In het voorjaar van 2016 pleitte De Boer namens de werkgevers al voor een groen investeringsfonds van zo’n 100 miljard. Dit fonds zou grotendeels gevuld moeten worden zou door institutionele beleggers. Het groen investeringsfonds zou bestemd moeten worden als investeringsbron voor ‘ambitieuze projecten’ die de overgang van fossiele naar duurzamere energiebronnen verspoedigen.