China gaat 340 miljard euro investeren hernieuwbare energie tussen 2016 en 2020

De komende jaren gaat China meer geld investeren in projecten die het opwekken van duurzame energie mogelijk maken. Het land lijkt nu eindelijk serieus werk te maken van verduurzaming. Het Chinese ministerie van Energie heeft  bekend gemaakt dat er meer dan 340 miljard euro geïnvesteerd zal worden in het verduurzamen van de energievoorziening tussen heden en 2020. Op dit moment is China nog voor een groot deel van haar energieverbruik afhankelijk van kolen. Er worden in China nog massaal kolen verbrand met een enorme CO2 uitstoot tot gevolg. China wil echter veel minder gebruik gaan maken van steenkool. De investering van de Chinese overheid moet hier toe bijdragen. De doelstelling van China is om in 2020 in totaal 15 procent van haar energieverbruik te winnen uit hernieuwbare energiebronnen.

Doordat China meer gaat investeren in het opwekken van groene energie moeten allemaal installaties worden gebouwd en voorzieningen worden getroffen. Dat zorgt volgens de Chinese overheid ook voor nieuwe banen in China.  De investering gaat de Chinese arbeidsmarkt meer dan dertien miljoen banen opleveren. Deze bannen zullen worden gecreëerd in de energiesector. China heeft al eerder bekend gemaakt dat ze investeringen gaat doen in zonne-energie. Zo zou China naar schatting 137 miljard euro investeren in de ontwikkeling van zonne-energie. Volgens experts zou deze investering voldoende zijn om meer dan duizend zonneparken te bouwen.

Naast deze zonneparken worden er ook windmolenparken geplaatst. De investering in windparken is 96 miljard euro. Verder wordt voor het opwekken van elektriciteit in waterkrachtcentrales ook geld gestoken. Ook hier is een investering mee gemoeid van 69 miljard euro. Verder gaat China het overige bedrag in aardwarmte of geothermie steken en wordt een deel van het bedrag besteed aan het opwekken van elektrische energie door gebruik te maken van eb en vloed, dit wordt ook wel getijdenenergie genoemd. China maakte geen specifieke projecten bekend.