VCU uitzendbureaus merken afwachtende houding klanten eind 2019

Aan het einde van 2019 zijn veel bedrijven in de bouw en techniek afwachtend op het gebied van het aannemen van personeel. De vacatures die eerder dit jaar zijn opengezet worden nog niet ingevuld. Vanwege de stikstofproblematiek en de PFAS zijn veel bedrijven in de bouw bezorgt over de toekomst. Veel wetgeving op het gebied van deze onderwerpen is tijdelijk. Zo is de norm van PFAS in de bodem tijdelijk verhoogd en is er voor stikstof een noodwet ingevoerd. De wetgeving kan veranderen en dat heeft direct gevolgen voor de werkgelegenheid. De Nederlandse bedrijven worden in de bureaucratische wurggreep gehouden van de overheid. Dat heeft figuurlijk een verstikkende werking op de bouw en techniek.

VCU uitzendorganisaties zijn gespecialiseerd in het werven en selecteren van flexibel personeel voor bedrijven in de techniek en de bouw. Deze intermediairs merken als eerste spelers op de arbeidsmarkt de ontwikkelingen in werkgelegenheid bij hun opdrachtgevers. Het is voor veel VCU uitzendbureaus duidelijk dat een grote groep opdrachtgevers ‘niet in beweging’ komt tegen het einde van 2019. Als extra druppel die de emmer doet overlopen heeft de overheid ook nog de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingevoerd. Deze WAB gaat op 1 januari 2020 van kracht. Het gevolg is dat flexwerk nog duurder wordt voor veel bedrijven. Bedrijven die al twijfelen over de inzet van flexpersoneel zullen nu nog eerder besluiten om de flexibele schil te reduceren en flexkrachten te ontslaan.

Ze kiezen er voor om kosten en risico’s te beperken in plaats van risico’s te vergroten door vaste krachten in dienst te nemen. Daarvoor is de wetgeving te grillig. En wie is verantwoordelijk voor de wetgeving? Precies, de overheid! Het is duidelijk dat de overheid met haar wetgeving er alles aan doet om de arbeidsmarkt op slot te zetten en bouwbedrijven en agrarische bedrijven zoveel mogelijk hindernissen te bieden in hun bedrijfsvoering. De VCU uitzendbureaus en andere uitzendorganisaties merken dit nu al maar vele spelers op de arbeidsmarkt zullen dat het komende jaar gaan merken.