Technische uitzendbureaus merken stabilisatie arbeidsmarkt in juni 2019

In 2018 was er nog sprake van een aanzienlijke toename in de werkgelegenheid. Dat bleek onder andere uit het grote aantal vacatures dat afgelopen jaar werd open gezet. In 2019 blijkt deze stijgende trend zich vooralsnog niet in alle technische sectoren voort te zetten. In de sector installatietechniek en elektrotechniek is nog wel een stijgende vraag naar technisch personeel merkbaar. Ook in de bouwsector neemt de vraag naar bouwvakkers toe. In de metaaltechniek, procestechniek en voertuigentechniek lijkt de vraag naar technisch personeel zich echter te stabiliseren ten opzichte van vorig jaar.

Dat betekent dat er in deze technische sectoren niet aanzienlijk meer vacatures worden opengezet dan in 2018 het geval was. Daarnaast blijken bedrijven ook langer te doen over de aanname van nieuwe sollicitanten voor bepaalde functies in de techniek. In het verleden konden mechanisch monteurs, onderhoudsmonteurs en lassers vaak direct beginnen zonder dat er veel tijd werd besteed aan de sollicitatieprocedure. Dat betekende dat iemand die een goed cv had in de gewenste technische richting vaak zonder sollicitatiegesprek aan de slag kon bij een opdrachtgever via een technisch uitzendbureau. In 2019 is dit toch bij veel bedrijven anders. Er worden wel gesprekken gevoerd met kandidaten en soms zelfs meerdere gesprekken voordat kandidaten worden aangenomen.

Deze ontwikkeling is bijzonder want veel kandidaten zijn er niet in de techniek beschikbaar. Bedrijven zouden in die zin blij moeten zijn als er toch nog sollicitanten zijn die relevant zijn voor de vacature(s) die ze hebben open staan. Toch nemen bedrijven niet snel meer personeel aan. Bedrijven zijn voorzichtiger geworden en dat begint in juni 2019 door te dringen op de arbeidsmarkt. Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Niet alleen in de markt maar ook in het personeelsbeleid. Uitzendorganisaties houden hier rekening mee en moeten veel meer inspanningen leveren om kandidaten aan het werk te helpen dan in 2018 het geval was.