Technische uitzendbureaus hebben het rustig eind 2019

Aan het einde van 2019 hebben technische uitzendbureaus het rustig in Nederland. De vraag naar technisch personeel lijkt iets af te nemen. Dat heeft verschillende oorzaken. Allereerst daalt de vraag naar technisch personeel altijd een beetje richting het einde van een jaar. Dat komt omdat veel bedrijven richting de kerstvakantie werken en hun personeelsbestand gaan afschalen richting de tweede helft van december. Aan het einde van 2019 zijn er echter een aantal ontwikkelingen te noemen die het afschalen van personeel hebben bevorderd.

Allereerst is er de Wet Arbeidsmarkt in Balans die er voor heeft gezorgd dat flexwerkers in 2020 voor bedrijven duurder gaan worden. De overheid denkt bedrijven te kunnen dwingen om meer vaste contracten te verstrekken door flexwerkers duurder te maken. Daarvoor heeft de overheid een zogenaamde WW premiedifferentiatie ingevoerd. Dat betekent in feite dat er verschillende soorten premies worden gehanteerd: een WW premie voor vast personeel en een WW premie voor flexkrachten. Het laat zich raden dat de WW-premie voor flexkrachten hoger is. Daarnaast hebben ook flexkrachten vanaf hun eerste werkdag recht op een transitievergoeding op basis van de uren die ze hebben gewerkt. Voor bedrijven is dat een extra reservering waar ze ook in hun bedrijfsvoering rekening mee moeten houden als ze WAB proof willen worden.

Bedrijven in de bouw en techniek behoren tot de belangrijkste klantengroep van technische uitzendbureaus. Juist in deze sectoren hebben bedrijven lastige maanden achter de rug. De stikstofcrisis en de problematiek rondom de PFAS hebben bouwprojecten stilgelegd en belemmerd. Bedrijven worden hiervan onrustig en afwachtend. De overheid lijkt de bouwsector en de technische branche de rug te hebben toegekeerd. Net nu deze sectoren uit een economisch dal geklommen waren komen er weer een aantal klappen uit onverwachte hoek. Net als tijdens de huizenmarktcrisis is de overheid nu vooral met zichzelf bezig en niet met de bouw en techniek. Het gevolg is dat er een tekort is aan huizen in Nederland. Daarnaast zou de werkgelegenheid in de bouw aanzienlijk kunnen toenemen als bedrijven meer ruimte kregen om te ondernemen, te bouwen en te groeien. Dan kan er ook meer personeel worden aangenomen. Tot die tijd blijft het rustig en zal 2020 ook voor technische uitzendbureaus een moeilijk jaar worden.