Nieuwe dieselauto’s vervuilender dan dieseltrucks en dieselbussen

Nieuwe dieselauto’s zijn zeer vervuilend. Ze stoten tweemaal zoveel schadelijke stoffen uit als nieuwe trucks en bussen die ook op diesel lopen. Ook als de nieuwe dieselauto’s voldoen aan de strengste Europese richtlijnen zijn ze vervuilender dan dieselbussen en dieseltrucks. Men heeft het dan over de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Het bericht over de vervuiling van nieuwe diesels werd bekend gemaakt door het blad Trouw. De gegevens van Trouw zijn gebaseerd op een onderzoek van het International Council on Clean Transportation (ICCT).

Het ICCT is ook de organisatie die het dieselschandaal van Volkswagen in kaart heeft gebracht en bekend heeft gemaakt. De ICCT heeft verschillende dieselvoertuigen onderzocht. De ororganisatie onderzocht vrachtwagens, bussen en auto’s. Deze werden onderworpen aan tests onderworpen waarbij rekening werd gehoudenmet reële rijomstandigheden.

De strengste Europese limiet schrijft voor dat dieselauto’s 80 miligram NOx mogen uitstoten per gereden kilometer. De auto’s die in theorie aan deze eis voldoen stoten in de praktijk echter meer NOx uit. Als ze volgens het testsysteem binnen de limiet blijven kunnen ze in een echte wegsituatie gemiddeld 500 miligram NOx per kilometer uit uitstoten. Dit blijkt uit het onderzoek van ICCT. De vrachtwagens en bussen die getest werden door de ICCT kwamen uit op uitstoot van 210 miligram NOx per kilometer. De ICCT geeft aan dat de huidige tests die in Europa worden gebruikt niet werken.  Europa gaat nieuwe testen ontwikkelen waarmee de emissies van voertuigen in kaart kunnen worden gebracht. Deze testen zijn er al wel voor vrachtwagens.