CO2 uitstoot van vrachtwagens en bussen in EU wordt teruggedrongen vanaf 2019

De EU-lidstaten hebben afgelopen donderdag 20 december 2018 in de Europese Raad afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2 emissie voor vrachtwagens en bussen. In deze afspraken heeft de Europese Raad vastgelegd dat de CO2 emissie van deze voertuigen in 2030 in totaal dertig procent lager moet zijn dan de emissie die gemeten werd in 2019 voor vrachtwagens en bussen.
Het akkoord dat donderdag is gesloten bevat maatregelen die ten opzichte van het akkoord van het Europese Parlement in november 2018 zijn afgezwakt. In het parlement van Europa kam men namelijk overeen dat de CO2 emissie in 2030 in totaal vijfendertig procent gereduceerd moest worden ten opzichte van de gemeten emissie in 2019. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de lidstaten van de EU. Er werden naast de emissiereductie voor vrachtwagens en bussen ook andere afspraken gemaakt.

Zo werd ook een doelstelling vastgelegd voor 2025. In dat jaar moet de emissie met 15 procent zijn teruggebracht. Deze doelstelling staat echter niet vast. Het akkoord van de Europese Raad is echter nog geen definitieve norm. Dit akkoord wordt namelijk weer voorgelegd aan het Europese Parlement. In januari 2019 zullen de onderhandelingen over de definitieve norm waarschijnlijk worden gestart. De lidstaten blijken een minder hoog ambitieniveau te hebben dan het Europese Parlement. Ook de Europese Federatie Transport en Milieu is van mening dat de Europese lidstaten niet ver genoeg met de uitstootnorm. Volgens deze federatie worden de klimaatdoelstellingen van 2030 niet gehaald met een emissiereductie van dertig procent voor vrachtwagens en bussen.