Emissieregister voor uitstoot en verbruik vrachtwagens in ontwikkeling in 2018

In de toekomst zijn EU-lidstaten verplicht om de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware voertuigen door te geven aan de Europese Commissie. Het gaat hierbij om bussen, vrachtwagens en andere zware voertuigen die nieuw geregistreerd zijn. De emissiegegevens van deze voertuigen worden in een openbaar register geplaatst. Dit register wordt beheerd door het Europees Milieuagentschap. Door deze maatregel worden transportbedrijven gestimuleerd om keuzes te maken waarmee het gebruik van brandstof kan worden beperkt. Het doorgeven van emissiegegevens is niet vrijblijvend. Fabrikanten van voertuigen worden verplicht om de data door te geven. Wanneer dit niet wordt gedaan kunnen de fabrikanten een boete krijgen. Deze boete krijgen ze uiteraard ook wanneer er vervalste gegevens worden verstrekt over de emissie van de nieuwe voertuigen. Er wordt een meetsysteem ontwikkeld waarmee de emissie daadwerkelijk kan worden gecontroleerd op de openbare weg. Er zijn al gesprekken geweest over de testmethode in de Europese Unie. Het Europees Parlement en alle lidstaten hebben inmiddels een politiek akkoord bereikt over de testmethodiek die wordt gehanteerd voor de voertuigen.

EU-commissaris Miguel Arias Cañete van Klimaat is tevreden over de ontwikkelingen. Hij heeft het volgende hierover genoemd: ”Met dit nieuwe robuuste, betrouwbare en transparante monitoring- en rapportagesysteem liggen we op koers voor de volgende stap: CO2-emissienormen voor zware voertuigen, die in mei worden voorgesteld.” Het wordt duidelijk dat ook in de voertuigentechniek een energietransitie moet plaatsvinden. Vauit Europa zal steeds meer druk worden uitgeoefend op de voertuigenproducenten om energiezuinige voertuigen te produceren. Daarnaast moeten voertuigen in het kader van de energietransitie van de fossiele brandstoffen af en overschakelen op elektrisch rijden. Daarvoor moet echter nog veel gebeuren. Veel voertuigen rijden namelijk nog op fossiele brandstoffen zoals benzine, Lpg en diesel. Deze brandstoffen zorgen voor de emissie van schadelijke stoffen zoals CO2 en fijnstof. Door een succesvolle energietransitie in de transportsector kan men de emissie van schadelijke stoffen in de toekomst beperken.