CO2-emissie Europese vrachtwagens moet 30 procent lager zijn in 2030

Vertegenwoordigers van de Europese Unie hebben samen met het Europese Parlement urenlang onderhandelingen uitgevoerd over het reduceren van de CO2 emissie van vrachtwagens. Hieruit kwam naar voren dat in 2030 de CO2 emissie van nieuwe vrachtwagens 30 procent lager zal moeten liggen dan de CO2 emissie van deze voertuigen in het jaar 2019. Daarnaast moet de CO2 emissie van vrachtwagens in 2025 in totaal 15 procent lager liggen.

In 2022 zal er door de commissie een nieuwe doelstelling worden vastgesteld voor de periode na 2030. De huidige afspraken zijn al bijzonder omdat het de eerste keer is dat er vanuit de Europese Unie maatregelen worden genomen om de uitstoot van zware voertuigen te beperken. Dit heeft persbureau Bloomberg bekend gemaakt. In 2018 werd al bekend gemaakt dat het Europees Parlement de uitstoot van vrachtwagens zou willen reduceren met 20 procent in 2025 en 35 procent in 2030. Aan het einde van afgelopen jaar werd een akkoord bereikt over de CO2-uitstoot van personenauto’s en bestelbusjes. Dit akkoord werd bereikt in december 2019. Nieuwe auto’s moeten in 2030 37,5 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021, bestelbusjes 31 procent minder.