Europese Unie moet 40 procent energiezuiniger zijn in 2030

De Europese Unie moet werk maken van energiebesparing. De industriecommissie van het Europees Parlement wil dat de EU in de komende tijd veel meer energie gaat besparen. Uiteindelijk moet de EU in 2030 in totaal 40 procent energiezuiniger zijn dan nu het geval is. Eerder had de Europese Commissie een doelstelling van 30 procent energiebesparing voorgesteld. De ambitie komt nu echter hoger te liggen. Dit vinden verschillende milieuorganisaties en diverse politieke partijen heel interessant. Energiebesparing zou verreweg de goedkoopste en meest effectieve oplossing zijn als men kijkt naar het klimaat en de energieafhankelijkheid volgens de Nederlandse Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy.

Minder afhankelijk van energie uit andere landen
We moeten stappen zetten als we echt minder afhankelijk zouden willen worden van het aardgas uit Rusland. De Europese Unie zou daarom inderdaad ambitieuze doelstellingen moeten benoemen aldus de Europarlementariër. Energiebesparing is ook volgens andere politieke partijen een zeer goed middel tegen klimaatverandering. Toch zorgt de doelstelling ook voor een bepaalde druk. Wanneer het voorstel eenmaal is aangenomen zal ook Nederland hard moeten werken om de doelstelling te verwezenlijken. Deze afspraak zal namelijk voor bindende doelstellingen zorgen voor landen.

Duurzame energiebronnen
Naast de genoemde doelstelling wil de industriecommissie ook dat 35 procent van de energie in de EU in 2030 opgewekt wordt uit duurzame energiebronnen. Ook dit percentage ligt hoger dan het eerder genoemde percentage. In totaal ligt deze ambitie 8 procent hoger dan het eerder genoemde percentage op dit gebied. Deze doelstelling wordt vooralsnog niet omgezet in bindende nationale doelen. Dat zorgt er voor dat deze doelstelling met minder lof wordt ontvangen door milieuorganisatie en milieubewuste partijen. Verschillende EU-parlementariërs willen dat het voor huishoudens eenvoudiger wordt om zelf elektriciteit op te wekken met behulp van zonnepanelen om deze groene stroom vervolgens te kunnen verkopen.