Nieuwe cao voor uitzendkrachten geldig van 17 november 2021 tot begin 2023

De nieuwe cao voor uitzendkrachten is gesloten. Het heeft ruim een jaar geduurd voordat deze nieuwe cao gesloten is. Er zijn veel belangrijke afspraken vastgelegd. Uitzendkrachten kunnen bijvoorbeeld op basis van de nieuwe cao voor uitzendpersoneel korter op basis van een tijdelijk contract werken. Uitzend- en detacheringsorganisaties kunnen conform de nieuwe cao namelijk hun flexpersoneel in de toekomst slechts drie jaar op basis van een tijdelijk contract laten werken in plaats van vier jaar. Er zijn echter meer zaken geregeld in de nieuwe cao voor uitzendkrachten.

CAO voor uitzendkrachten

Als de flexkracht langer dan drie jaar voor de uitzend- of detacheringsonderneming werkt zal het bedrijf de flexkracht in vaste dienst moeten nemen als het dienstverband wordt voortgezet. Dit is vastgelegd door de vakbonden en de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is voor uitzendbureaus en detacheringsbureaus.

Equal pay

Het akkoord over deze nieuwe cao is op woensdag 17 november 2021 gesloten. Naast de reductie van de periode waarin tijdelijke contracten kunnen worden verstrekt is er ook door de vakbonden en de ABU gesproken over een hoger loon en gunstiger arbeidsvoorwaarden voor flexibel personeel. De nieuwe cao zou er voor moeten zorgen dat er minder verschil in loon is tussen flexibel personeel en vast personeel ook de arbeidsvoorwaarden moeten door de nieuwe cao meer gelijkwaardig worden. Het betalen van uitzendkrachten moet conform equal pay gebeuren. Het equal pay is al geruime tijd een richtlijn binnen uitzendondernemingen. Vele uitzendorganisaties houden zich al aan de equal pay richtlijnen.

Toekomstige CAO voor uitzendkrachten

De vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben al een vooruitblik gegeven op een nieuwe cao waarin de verschillen tussen de salarissen van flexkrachten en vast personeel helemaal moeten verdwijnen. Ook de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is hier voorstander van. De genoemde vakbonden en de ABU hebben de nieuwe cao ondertekend. De overeenkomst moet echter nog door de achterban van de bonden worden goedgekeurd evenals de achterban van de werkgeversvereniging. Als deze goedkeuring plaatsvind geldt de cao met terugwerkende kracht van 17 november 2021 tot begin 2023.