Bepalingen nieuwe CAO voor uitzendkrachten geldig vanaf 3 januari 2021

De ABU en NBBU en vakbond LBV hebben overeenstemming bereikt over aanpassing van de
nieuwe cao voor uitzendkrachten die op 3 januari 2022 in werking moet treden. De cao zal
onder mee op de volgende punten aangepast worden:

Pensioen

De wachttermijn van 26 gewerkte weken wordt teruggebracht naar 8 weken en de pensioengrondslag wordt aangepast.

Verkorten fase A

Fase A wordt teruggebracht van 78 naar 52 gewerkte weken. Voor uitzendkrachten die op of na
3 januari 2022 (de eerste maandag van 2022) starten in fase A geldt direct de nieuwe termijn
van 52 gewerkte weken. Vanaf 2 januari 2023 (de eerste maandag van 2023) geldt deze termijn
voor alle uitzendkrachten.

Verkorten Fase B

Fase B wordt in eerste instantie beperkt tot 3 jaar en maximaal 6 contracten.
Over een verdere verkorting naar 2 jaar gaan cao-partijen later in gesprek. Voor
uitzendkrachten die op of na 3 januari 2022 starten in fase B geldt direct de nieuwe termijn van
3 jaar. Met ingang van 2 januari 2023 geldt de termijn van 3 jaar voor alle uitzendkrachten.

Beloning

Aan de inlenersbeloning worden m.i.v. 3 januari 2022 de volgende elementen toegevoegd:

 1. Eenmalige uitkeringen (zoals de Corona bonus in de zorg). Periodieke uitkeringen zoals
  een bonus of dertiende maand vallen hier niet onder.
 2. Thuiswerkvergoedingen.
  Verder is overeengekomen dat loonsverhogingen met terugwerkende kracht (zoals cao
  verhogingen die worden toegekend met ingangsdatum in het verleden) voortaan ook onder de
  inlenersbeloning vallen (dat is nu niet het geval).
  Voor uitzendkrachten die binnen 12 maanden terugkeren bij dezelfde opdrachtgever of bij een
  andere opdrachtgever die onder dezelfde cao valt, moet de inschaling voor de inlenersbeloning
  op basis van eerdere werkervaring (trede) behouden blijven.